• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش آپارتمان 63 متری در شهرک جدید اندیشه مریم

AM213
آپارتمان 63 متری در مریم شهرک جدید اندیشه

دوبر نور گیر مشاعات تمام سنگ

متری 1.530.000 تومان

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0