• فایل ویژهفایل های ویژه
  • قابل معاوضهقابل معاوضه
  • فایل پربازدیدفایل پر بازدید
  • نقشه گوگلنقشه گوگل
  • فایل دارای ویدئوفایل دارای ویدیو

فروش باغ و باغچه 400 متری در خوشنام ملارد

باغ وباغچه در کرج

کد ملک : BKH 1261می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 400 متر مربع

دیوار کشی شده و درب ماشین رو

سهمیه آب کشاورزی  

دارای موقعیت برق وآب شرب

قابلیت معاوضه 

حدود قیمت :متری 120تا 150هزارتومان  

خرید وفروش باغ و باغچه درخوشنام 

فروش باغ و باغچه 1047 متری در کهنز شهریار

باغ ویلا در شهریار

کد ملک : BFE 559می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 1047 متر مربع

دارای سند مالکیت

دیوارکشی شده ودرب ماشین رو

سهمیه آب کشاورزی

دارای موقعیت گاز وبرق

حدود قیمت :270تا300میلیون

خرید وفروش باغ ویلا در کهنز 

فروش باغ و باغچه 1000 متری در کردزار شهریار

باغ ویلا در شهریار

کد ملک : BKZ 268می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 1000 متر مربع

دارای سند مادر

سهمیه آب کشاورزی

دیوار کشی شده و درب ماشین رو

محوطه سازی شده

دارای موقعیت آب شرب و برق

حدود قیمت :250تا300میلیون

خرید وفروش باغ و باغچه در کردزار 

فروش باغ و باغچه 1000 متری در محمدشهر محمدشهر

باغ وباغچه در کرج

کد ملک : BMH 1480می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 1000 متر مربع

دیوارکشی شده ودرب ماشین رو

سهمیه آب کشاورزی

حدود قیمت :140تا180میلیون

خرید وفروش باغ وباغچه در ماهدشت

فروش باغ و باغچه 500 متری در محمدشهر محمدشهر

باغ وباغچه در کرج

کد ملک : BMH 1479می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 500 متر مربع

دیوارکشی شده ودرب ماشین رو

سهمیه آب کشاورزی

حدود قیمت :90تا100میلیون

خرید وفروش باغ وباغچه در ماهدشت

فروش باغ و باغچه 425 متری در محمدشهر محمدشهر

باغ ویلا در کرج

کد ملک : BMH 1478می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 425 متر مربع

دیوارکشی شده

سهمیه آب کشاورزی

حدود قیمت :65تا75 میلیون

خرید وفروش باغ وباغچه در ماهدشت 

فروش باغ و باغچه 500 متری در محمدشهر محمدشهر

باغ و باغچه در کرج

کد ملک : BMH 1477می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 500 متر مربع

دیوارکشی شده

سهمیه آب کشاورزی

حدود قیمت :70تا80میلیون

خرید وفروش باغ وباغچه در ماهدشت

 

فروش باغ و باغچه 1000 متری در قشلاق ملارد

باغ وباغچه در ملارد

کد ملک : BGH 969می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 1000 متر مربع

دارای سند تک برگ

دیوار کشی شده و سهمیه آب کشاورزی

حدود قیمت :متری 230تا 330هزارتومان  

خرید وفروش باغ وباغچه در قشلاق  

 

فروش باغ و باغچه 1375 متری در محمدشهر محمدشهر

باغ وباغچه در شهریار

کد ملک : BSH 353می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 1375 متر مربع

دارای سند تک برگ

دیوار کشی شده ودرب ماشین رو

دارای موقعیت برق

محوطه سازی شده

دارای آلاچیق

دارای سهمیه آب کشاورزی

حدود قیمت :متری 650تا 750هزارتومان  

خرید وفروش باغ وباغچه در شهریار  

 

فروش باغ و باغچه 620 متری در محمدشهر محمدشهر

باغ وباغچه در کرج

کد ملک : BMH 1476می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 620 متر مربع

دیوار کشی شده و درب ماشین رو

سهمیه آب کشاورزی

دارای موقعیت (گاز و آب شرب)

دارای 50متر بنای قدیمی

حدود قیمت : 280تا 300میلیون   

خرید وفروش باغ وباغچه در محمدشهر

 

فروش باغ و باغچه 2190 متری در محمدشهر محمدشهر

باغ وباغچه در کرج

کد ملک : BMH 1475می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 2190 متر مربع

دارای سند ششدانگ

دیوار کشی شده و درب ماشین رو

سهمیه آب کشاورزی

دارای موقعیت (گاز و برق)

حدود قیمت : 550تا 650میلیون   

خرید وفروش باغ وباغچه در محمدشهر 

فروش باغ و باغچه 620 متری در محمدشهر محمدشهر

باغ وباغچه در کرج

کد ملک : BMH 1474می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 620 متر مربع

دیوار کشی شده و درب ماشین رو

سهمیه آب کشاورزی

دارای موقعیت (گاز و آب شرب و برق)

حدود قیمت :متری 400تا 500هزارتومان  

خرید وفروش باغ و باغچه در محمدشهر

 

فروش باغ و باغچه 1000 متری در محمدشهر محمدشهر

باغ وباغچه در کرج

کد ملک : BMH 1473می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 1000 متر مربع

دیوار کشی شده و درب ماشین رو

سهمیه آب کشاورزی

محوطه سازی شده

دارای موقعیت آب شرب

حدود قیمت :متری 230تا 330هزارتومان  

خرید وفروش باغ وباغچه در محمدشهر 

فروش باغ و باغچه 2900 متری در محمدشهر محمدشهر

باغ وباغچه در کرج

کد ملک : BMH 1472می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 2900 متر مربع

دارای سند ششدانگ

دیوار کشی شده و درب ماشین رو

سهمیه آب کشاورزی

دارای موقعیت (آب شرب وبرق و گاز)

حدود قیمت :متری 550تا 650هزارتومان  

خرید وفروش باغ وباغچه در محمدشهر 

فروش باغ و باغچه 1900 متری در محمدشهر محمدشهر

باغ وباغچه در کرج

کد ملک : BMH 1471می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 1900 متر مربع

دیوار کشی شده و درب ماشین رو

سهمیه آب کشاورزی

لوله کشی شده برای آبیاری باغ

حدود قیمت :متری 280تا 380هزارتومان  

خرید وفروش باغ وباغچه در محمدشهر 

فروش باغ و باغچه 15000 متری در محمدشهر محمدشهر

باغ وباغچه در کرج

کد ملک : BMH 1470می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 15000 متر مربع

دیوار کشی شده و درب ماشین رو

سهمیه آب کشاورزی

دارای موقعیت (گاز و آب شرب)

تفکیک  برای فروش به صورت متراژهای 2000متری تا 1500متری می باشد

حدود قیمت :متری 180تا 280هزارتومان  

خرید وفروش باغ وباغچه در محمدشهر 

فروش باغ و باغچه 7350 متری در محمدشهر محمدشهر

باغ وباغچه در کرج

کد ملک : BMH 1469می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 7350 متر مربع

دارای سند مالکیت

دیوار کشی شده و درب ماشین رو

سهمیه آب کشاورزی

دارای موقعیت (برق و آب شرب)

دارای یک بنای 50متری می باشد

حدود قیمت :متری 220تا 300هزارتومان  

خرید وفروش باغ وباغچه در محمدشهر 

فروش باغ و باغچه 1350 متری در محمدشهر محمدشهر

باغ وباغچه در کرج

کد ملک : BMH 1468می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 1350 متر مربع

دیوار کشی شده و درب ماشین رو

سهمیه آب کشاورزی

دارای موقعیت برق

حدود قیمت :متری 210تا 300هزارتومان  

خرید وفروش باغ وباغچه در محمدشهر

 

فروش باغ و باغچه 5000 متری در محمدشهر محمدشهر

باغ وباغچه در کرج

کد ملک : BMH 1467می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 5000 متر مربع

چهار دیوار و درب ماشین رو

سهمیه آب کشاورزی

دارای موقعیت برق

حدود قیمت :متری 280تا 380هزارتومان  

خرید وفروش باغ وباغچه در محمدشهر

 

فروش باغ و باغچه 850 متری در محمدشهر محمدشهر

باغ وباغچه در کرج

کد ملک : BMH 1466می باشد .

متراژ کلی باغ ویلا : 850 متر مربع

سهمیه آب کشاورزی

درب ماشین رو و دیوار کشی شده  

محوطه سازی و بنا به صورت اسکله بندی شده  

دارای موقعیت برق و آب شرب

حدود قیمت :300تا 350میلیون

خرید وفروش باغ وباغچه در محمدشهر

 

شهریار منطقه ای است که این مشکل را برای ساکنین تهران حل کرده با خرید باغ ویلا در شهریار با فاصله 30 دقیقه ای از مرکز شهر تهران به طبیعت زیبایی میرسید که آب وهوای فوق العاده ای داشته و ارامش را در میان طبیعت زیبا برای شما به ارمغان می اورد.

:حــدود متــراژ
60000
0
:حــدود قیمــت
2.000.000.000
0