لطفا نام خود را وارد کنید

4.5 میلیارد واحد مسکونی در کشور

6 آبان 1397
4.5 میلیارد واحد مسکونی در کشور
4.5 میلیارد واحد مسکونی در کشور

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی گران‌ترین منطقه پایتخت مانند ماه‌های گذشته در معاملات مسکن مهر سال جاری منطقه یک تهران با میانگین هر مترمربع ۱۸میلیون و ۵۳۲هزار تومان تخمین زده شده است.

در رتبه‌های بعدی به ترتیب مناطق ۳ و ۲ تهران با میانگین هر متر ۱۵میلیون و ۷۲۲هزار تومان و ۱۳میلیون و ۴۸۲هزار تومان قرار دارند.

ارزان‌ترین منطقه پایتخت در معاملات مسکن تهران را هم منطقه ۲۰ با میانگین قیمت سه میلیون و ۹۵۲هزار تومان به ازای هر مترمربع، در اختیار دارد.اخبــار مرتبط