لطفا نام خود را وارد کنید

افزایش قیمت مسکن

2 خرداد 1397
افزایش قیمت مسکن
افزایش قیمت مسکن

در حالی قیمت مسکن این ایام به شکل غیر قابل باوری افزایش یافته، یک نماینده انجمن با ذکر اینکه بها مسکن هم اکنون به تعادل رسیده، ایشان پیش بینی کرده که روند گرانی در ماه های آینده همچنان ادامه خواهد داشت.

سیدکمال الدین شهریاری با اشاره به آمارهایی از بانک مرکزی در خصوص رشد 180 درصدی وام مسکن برای ساخت و ساز و رشد 28 درصدی تسهیلات خرید مسکن ، به مالکین و خریداران گفت: رشد تسهیلات دهی بانک ها در پهنه مسکن صد درصد در رشد درخواست و ساخت و سازها کارساز بوده است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در انجمن شورای اسلامی، با ذکر اینکه برای خروج مسکن از رکود اعطای تسهیلات بسیار موثر می باشد، افزودند: افزایش سقف وام و بالا رفتن بهره تسهیلات در بها ساخت و خرید مسکن می تواند طرف تقاضا را بیشتر و بازار را از رکود خارج کند.

شهریاری با پافشاری بر اینکه بالا رفتن سقف وام مسکن حتما در رونق بازار نشانه داشته است و البته لغایت حدودی شدنی است به افزایش قیمت ها نیز منجر شود، تصریح کردند: به لحاظ رونق بخش مسکن و فعال شدن این بخش که بخش مهمی از فرآوری و رشد مملکت را به خود برگزیدن می دهد افزایش سقف وام در این دامنه می تواند پیامدهای نرخ رشد را افزایش داده است.

ایشان با بیان اینکه اقدامات اخیر دولت در بحث تسهیلات مسکن پدیده مثبتی به حساب می آید، گفت: مسکن پس از یک رکود زیاد طولانی که چه بسا بی سابقه بوده و در حدود 5 سال به طول انجامید الان حباب سالهای 90 و 91 و اوایل 92 را تخلیه کرده است.

شهریاری با پافشاری بر اینکه اکنون بها مسکن این پروانه را پیدا کرده که متناسب با تورم چند ساله مجددا به همچنین تعادلی برسد، افزودند: از این رو با پروا به سیاست های ارزی و تورمی که ما در ماه های آینده خواهیم داشت بها مسکن در ماه های آتی روند افزاینده خویش را به شکل آرام ادامه خواهد داد.

 اخبــار مرتبط