لطفا نام خود را وارد کنید

بازار مسکن مسیر خود را سپری می کند

20 اردیبهشت 1397
بازار مسکن مسیر خود را سپری می کند
بازار مسکن مسیر خود را سپری می کند

 عضو کمیسیون عمران مجلس،گفت: خروج آمریکا از برجام تاثیری در بازارهای ما نداشته و به آشفتگی قیمت ها منجر نمی شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه وضعیت نابه سامان بازار مسکن متاثر از مولفه هایی همچون کمبود واحد مسکونی می باشد ، افزودند: خروج آمریکا از توافق برجام به رشد قیمت مسکن و نابه سامانی قیمت ها نمی انجامد.
مهم تر از آمریکا در توافق برجام متعهد بودن اتحادیه اروپاست.
نماینده مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه مهم تر از آمریکا در توافق برجام متعهد بودن اتحادیه اروپا است، تصریح کردند: با توجه به حمایت اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورها از برجام و اعتقاد آن ها به پایبندی ایران در این توافق هیچ خللی در اقتصاد ایران رخ نخواهد داد.
وی بیان کرد اکنون زمان توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و همچنین حمایت از کالای ایرانی است، گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری به طور قطعی این بار نیز ایران از تحریم های ظالمانه و رفتارهای خصمانه با پیروزی خارج خواهد شد.
بازار مسکن مسیر خود به سمت ثبات نرخ ها را در پیش گرفته است
بت کلیا با تاکید بر ضرورت برخورد با هر نوع رفتاری که به بروز تنش در بازار و التهاب قیمتی در آن می شود، افزود: اگر اظهارنظرهای منفی صورت نگیرد بازار ما به هیچ وجه درگیر تنش های قیمتی نخواهد شد.
تاکید بر ضرورت برخورد با هر نوع رفتاری که به بروز تنش در بازار و التهاب قیمتی در آن می شود
وی ادامه داد: بازار مسکن مسیر خود به سمت بهبود قیمت ها و ثبات نرخی را در پیش گرفته و به طور حتم این مسیر با توفیق طی خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: مجلس به ویژه کمیسیون عمران آن برنامه مشخصی برای حوزه مسکن در جهت تامین مسکن اقشار آسیب پذیر داشته که با این اوصاف ضرورت دارد این برنامه هر چه سریع تر به مرحله اجرا از سوی دولت برسد.اخبــار مرتبط