لطفا نام خود را وارد کنید

بی تاثیر بودن مشاورین املاک در گرانی مسکن

27 مرداد 1397
بی تاثیر بودن مشاورین املاک در گرانی مسکن
بی تاثیر بودن مشاورین املاک در گرانی مسکن

براساس مصاحبه ای رئیس اتحادیه املاک می‌گویند: در بازار مسکن این روز ها واژه حباب معنایی نخواهد داشت. در این شرایط بحرانی و حساس مالکان هم براساس شرایط روز ملک خود را قیمت‌گذاری کنید و بعد به فروش می‌رسانند. بنابراین ما در گرانی‌ها نقشی نداریم.
رئیس اتحادیه املاک در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی بازار مسکن چند درصد حباب را داریم،گفت: ما نمی‌دانیم که واژه حباب را در دسته مسکن چه کسی بیان کرده است . قیمت مسکن را مالک تعیین خواهد نمود . مالک هم در زمان بحران براساس شرایط روز یعنی قیمت مصالح ساختمانی ، میلگرد و اجرت کار قیمت ملک را قیمت‌گذاری می‌کند .بنابراین نمی‌توانیم بگوییم که ۱۲ یا ۲۰ درصد در بازار مسکن حباب وجود دارد؛ چرا که ما امانت فروشان مردم هستیم.اخبــار مرتبط