لطفا نام خود را وارد کنید

تاثیر دلار بر بازار مسکن

24 شهریور 1397
تاثیر دلار بر بازار مسکن
تاثیر دلار بر بازار مسکن

در سال 1381 قیمت تقریبی یک مترمربع واحد مسکونی در مناطق 22 گانه تهران حدود 600 دلار بوده است. در سال 82 قیمت به نزدیک 800 دلار افزایش یافته است ، اما در سال 83 به زیر 700 دلار کاهش یافته است.

در سال 84 باز هم قیمت هر مترمربع واحد مسکونی روند صعودی را خواهد داشت و به سطح قیمت های سال 82 رسیده است ، این روند در سال 85 ادامه یافته است و قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در این سال به 900 دلار رسیده است .

در سال 86 قیمت به حدود 1650 دلار برای هر مترمربع مسکن افزایش یافته است و در سال بعدی یعنی 87 به حدود 1750 دلار رسید تا بیشترین قیمت واحد مسکونی طی 17 سال جدیدا ثبت شود.

در سال 88 قیمت تقریبی هر مترمربع واحد مسکونی به 1600 دلار کاهش یافت، این در حالی بود که سال 89 با وقفه ای یکساله روند رشد قیمت آغاز و هر مترمربع به حدود 1650 دلار رسید.

همچنین سال 90 و 91 قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ترتیب به 1100 و حدود 1500 دلار رسید. در سال 92 و روی کار آمدن دولت دهم قیمت مسکن به زیر 1400 دلار  کم شده است و این روند در سال های 93 و 94 در اوج رکود بازار مسکن ادامه یافته است . در این سال های قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به ترتیب 1220 و حدود 1150 دلار بود.

در سال 95 و 96 نیز قیمت مسکن (هر مترمربع) به حدود 1100 دلار  کاهش یافت ، در نهایت در سال جاری قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به 600 دلار رسیده که با قیمت سال 81 برابر شده است.

در سال 1381 قیمت دلار 795 تومان بوده است که امسال با نوسانات شدید به حدود 14 هزار تومان افزایش یافته اند.اخبــار مرتبط