لطفا نام خود را وارد کنید

تاثیر شرایط سیاسی بر بازار مسکن

27 خرداد 1397
تاثیر شرایط سیاسی بر بازار مسکن
تاثیر شرایط سیاسی بر بازار مسکن

عباس احمدآخوندی در حاشیه بازدید از پروژه‌های راهسازی استان گلستان از بازپرداخت طلب پیمانکاران با استفاده از اسناد خزانه و اوراق بهادار خبر داد و اظهار داشتند:‌ با توجه به اعتبارات سال 97 و امکان پرداخت اوراق بهادار، پیگیری می کنیم که مطالبات پیمانکاران زودتر تسویه شود تا پروژه‌های عمرانی به عمل برسند . بدهی‌ها را در نامه نگاری با سازمان برنامه و بودجه پیگیری می کنیم و این سازمان با همکاری امکان اجرای پروژه ها را ایجاد خواهد کرد.

وی با بیان "پروژه برقی کردن راه آهن گرمسار- اینچه برون با پیشرفت خوبی در حال اجرایی شدن می باشد" افزودند: قرارداد رسمی این پروژه با طرف روس به امضا رسیده است و 1.2 میلیارد یورو تامین اعتبار صورت گرفته و به زودی عملیات اجرایی این پروژه را شروع خواهیم کرد .

وی همچنین با اشاره به نوسانات بازار مسکن ادامه دادند: این نوسانات به خاطر شرایط سیاسی ایجاد شده و منحصر به بازار مسکن نیز نیست. اما می توان گفت زودگذمی باشد.اخبــار مرتبط