لطفا نام خود را وارد کنید

تاثیر معافیت های مالیاتی به کاهش قیمت مسکن

18 مرداد 1397
تاثیر معافیت های مالیاتی به کاهش قیمت مسکن
تاثیر معافیت های مالیاتی به کاهش قیمت مسکن

محمدرضا ملکشاهی با توجه به تصمیم وزارت راه و شهرسازی در خصوص اعمال معافیت مالیاتی در خصوص خانه های کوچک مقیاس ، گفتند: ارائه این نوع مشوق ها می تواند راهکاری برای افزایش ساخت و ساز این نوع واحدها در کشور باشد.

نماینده مردم خرم آباد و دوره در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ارایه معافیت های مالیاتی می تواند از تنش قیمتی موجود در بازار مسکن را کم کند ، افزودند : با توجه به اینکه اغلب متقاضیان مسکن اقشار پایین جامعه خواهند بود دولت با ارائه چنین معافیت هایی می تواند تامین مسکن برای این افراد را در برنامه کار قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه در همه جای دنیا ارایه معافیت های مالیاتی مشوق مناسبی برای مردم بوده است، تصریح کرد: در شرایط فعلی با بزرگ شدن حباب قیمت مسکن دولت باید با چنین مشوق هایی شرایط را تعدیل کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه معافیت های مالیاتی در فضای تورمی موجود در کشور به رونق تولید مسکن می انجامد، گفت: دولت در شرایط فعلی با افزایش مشوق ها و معافیت ها باید ساخت و ساز مسکن در مقیاس های کوچک که بیشترین متقاضی را افزایش دهد.اخبــار مرتبط