لطفا نام خود را وارد کنید

تسهیلات بدون سپرده مسکن

9 تیر 1397
 تسهیلات بدون سپرده مسکن
تسهیلات بدون سپرده مسکن

محمدحسن علمداری با اطلاع خبر تمدید سه ماهه پرداخت تسهیلات بدون نیاز به سپرده‌گذاری و یا خرید اوراق «تسه» به متقاضیان استفاده از سقف تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن ، گفتنئ: برای بیشتر شدن توان مالی خریداران و به منظور تقویت بخش تقاضا و همچنین تشویق خریداران ملک به استفاده از تسهیلات از محل اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن ، پرداخت این تسهیلات همچون روندی که از سال 1396 شکل گرفته است ، تا پایان شهریور ماه امسال ادامه دارد.
ایشان خاطرنشان کردند : هم اکنون ، سقف تسهیلات از محل اوراق مسکن در حالت انفرادی ۶۰، ۵۰ و ۴۰ میلیون تومان به ترتیب در تهران، مراکز استان و شهرهای بزرگ و همچنین سایر شهرها خواهد بود و در  این حالت زوجین نیز ۱۰۰، ۸۰ و ۶۰ میلیون تومان به همین ترتیب می باشد . در حالی خواهد شد که با تمدید پرداخت تسهیلات بدون سپرده، برای متقاضیان سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل اوراق در هر یک از حالات ذکر شده ، امکان استفاده از تسهیلات بدون سپرده و بدون نیاز به خرید اوراق نیز با سقف‌های مشخص فراهم است. البته تسهیلات بدون سپرده به اشخاصی تعلق دارد که متقاضی، سقف تسهیلات اوراق را دریافت کند و همچنین تسهیلات دریافتی از محل اوراق، از سقف مصوب در هر شهر، کمتر خواهد بود ، تسهیلات بدون سپرده به وی تعلق نمی­‌گیرد.
به گفته علمداری، با تمدید مهلت پرداخت این نوع تسهیلات، در حالت انفرادی ۱۰ میلیون تومان و در حالت زوجین ۲۰ میلیون تومان (شامل دو فقره تسهیلات ۱۰ میلیونی به هر یک از زوجین) به متقاضیان پرداخت می‌شود که نیازی به خرید اوراق هم نخواند داشت.
مدیر امور اعتباری بانک مسکن با یادآوری اینکه تسهیلات مذکور صرفا به متقاضیان تسهیلات از محل اوراق و در صورت تمایل آنها قابل پرداخت است، افزود: با توجه به اینکه امکان پرداخت یک جعاله ۲۰ میلیون تومانی به تسهیلات‌گیرندگان مسکن از گذشته وجود داشته است و هنوز هم این تسهیلات پرداخت می‌شود، در حال حاضر مجموع سقف تسهیلات ترکیبی مسکن از محل اوراق برای زوجین به ۱۴۰، ۱۲۰ و ۱۰۰ میلیون و برای تقاضای انفرادی به ۹۰، ۸۰ و ۷۰ میلیون تومان در سه گروه شهری رسیده است. این سقف ترکیبی شامل تسهیلات اوراق، تسهیلات بدون سپرده و همچنین تسهیلات جعاله می‌شود.
علمداری با بیان اینکه اعطای این تسهیلات به تمام متقاضیانی که تا پایان شهریور ماه اقدام به تشکیل پرونده کنند، تعلق می گیرد، در عین حال تاکید کرد: در صورتی که تسهیلات درخواستی از محل اوراق، به لحاظ مبلغ، کمتر از سقف های قابل پرداخت باشد یا این که به‌رغم استفاده از سقف، بخشی از تسهیلات از محل دیگری پرداخت شده یا بدهی قبلی باشد، در اینصورت پرداخت تسهیلات بدون سپرده به فرد متقاضی امکان پذیر نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه سود تسهیلات از محل اوراق و نیز تسهیلات جعاله که آن هم با خرید اوراق پرداخت می‌شود، ۱۷.۵ درصد است، افزود: این در حالیست که سود تسهیلات بدون سپرده مذکور ۱۸ درصد تعیین شده است.اخبــار مرتبط