لطفا نام خود را وارد کنید

تغییر نرخ سود بانکی متناسب با شرایط اقتصادی

3 مرداد 1397
تغییر نرخ سود بانکی متناسب با شرایط اقتصادی
تغییر نرخ سود بانکی متناسب با شرایط اقتصادی

 یک کارشناس حوزه پولی و بانکی گفتند: نرخ سود بانکی باید طبق شرایط اقتصادی تغییر کند.
کامران ندری در برنامه «روی خط بازار» رادیو اقتصاد گفتند : اینکه نرخی برای سود بانکی تعیین وسپس گفته شود این نرخ در همه شرایط اقتصادی در وضعیت های مختلف باید ثابت باشد یک حرف غلطی می باشد.
وی نیز اظهارداشتند : نرخ سود بانکی مثل هر قیمت دیگری تابع شرایط اقتصادی و باید تغییر پیدا یابد.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی گفتند : پائین آمدن نرخ سود بانکی در شرایط فعلی می تواند باعث شود که سپرده گذاران با توجه به موقعیت هایی که در سایر بازارها مثل بازار سکه، ارز و طلا به وجود آمده است سپرده های خود را ازبانک ها خارج و همچنین بازارهای ارز، طلا، سکه، خودرو، مسکن و نظایر این تحت تاثیر هجوم و حمله سفته بازان قرار گیرد.
وی افزودند : افزایش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی می تواند موثر وقع گردد به شرط اینکه بانک هایی که نرخ سود بالایی را پیشنهاد می دهند به دلیلی نباشد  که با مشکل مالی مواجه هستند و برای رفع مشکل مالی و همینطور جبران کسری نقدینگی خود این سود های بالا را مطرح می کنند.
ندری تصریح کرد: اقدامی که بانک مرکزی باید در این زمینه انجام دهد کنترل نرخ در سطح خرده فروشی و بانک ها نیست بلکه اطمینان از سلامت بانک هاست.
وی به رادیو اقتصاد گفتند : بانک مرکزی باید مطمئن باشد بانکی که نرخ سود بالا را پیشنهاد می دهد بانکی نیست که با مشکل مواجه شده است.
این کارشناس امور پولی و بانکی افزود: بانکی که نرخ سود سپرده را زیادی می برد دلیل این رفتار می تواند این باشد که بانک هم اکنون در ایفای تعهدات خود نسبت به سپرده گذاران با مشکل مواجه است بنابراین چنین حرکتی برای بانک ها سالم نیز مسئله ساز خواهد شد.اخبــار مرتبط