لطفا نام خود را وارد کنید

توجه به مسکن اقشارکم درآمد

1 آبان 1397
توجه به مسکن اقشارکم درآمد
توجه به مسکن اقشارکم درآمد

براساس گزارشات خبرنگاران محمد اسلامی در حاشیه جلسه غیر علنی امروز سه شنبه مجلس در مورد برنامه های پیشنهادی خود برای وزارت راه و شهرسازی، مهم ترین برنامه کاری اش را توجه به مسکن دانسته است  و اظهار داشتند : با توجه به این که حوزه ساخت و ساز و عمران و ساختمان سهم قابل توجهی در اشتغال تولید و رونق اقتصادی دارد، بحث مسکن دغدغه مهم در جامعه به ویژه برای اقشار کم درآمد جامعه است.
وی ادامه دادند : انشاء الله با سیاست گذاری ها و مشوق هایی که بتواند بخش خصوصی را پشتیبانی کند جریان تولید مسکن با اولویت از اقشار کم درآمد به جریان پایدار تولیدی در کشور تبدیل خواهد شد .
اسلامی تصریح کردند : امیدواریم  مسکن از یک دغدغه سنگین به روال طبیعی اعتماد ساز که بتواند پاسخگوی نیازها باشد تبدیل می کنیم.اخبــار مرتبط