لطفا نام خود را وارد کنید

جدیدترین پیش بینی بازار مسکن در سال 98

21 فروردین 1398
جدیدترین پیش بینی بازار مسکن در سال 98
جدیدترین پیش بینی بازار مسکن در سال 98

ایرج رهبر اظهار کردند:‌ یکی از عواملی که می‌توان بر اساس آن بازار مسکن در سال 98 را پیش بینی نمود برنامه‌های اجرا شده از سوی دولت در سال‌های قبل برای ساخت و ساز مسکن می باشد.

وی ادامه دادند :‌ در این راستا باید برنامه‌ریزی‌ها را مرور کرد این‌که آیا اساسا دولت به تولید مسکن توجه کرده یا برنامه‌ای را در این زمینه تدوین کرده است یا خیر.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال اواخر سال گذشته دولت اعلام کرد برای توسعه ساخت و سازهای مسکن برنامه پرداخت تسهیلات را در دستور کار می باشد.

نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان با بیان این‌که بایدبه طور شفاف مشخص شود آیا دولت برنامه‌ای برای کنترل تورم در بخش مصالح ساختمانی دارد، گفت: از سوی در بخش مالیات‌ها شبانه تغییرات 10 برابری را اعمال نکنند، اینها همه ضرباتی است که به تولیدکنندگان مسکن وارد می‌شود.
رهبر با اشاره به این‌که بیمه، عوارض شهرداری، انشعابات و ... همه قیمت مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهند، افزود: مسکن برنامه‌ریزی کوتاه مدت ندارد و حداقل باید در یک برنامه 5 تا 10 ساله برای تناسب عرضه و تقاضا از سوی دولت تدوین شود.
وی گفت: مشخص بودن برنامه‌های دولت این اطمینان را به تولیدکننده برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن می‌دهد،‌ از این رو اگر دولت برنامه‌ای برای بخش مسکن نداشته باشد با توجه به بر هم خوردن بیش از پیش عرضه و تقاضا افزایش قیمت‌ها در سال جاری محتمل است.اخبــار مرتبط