لطفا نام خود را وارد کنید

خریداران واقعی چه کسانی هستند؟

26 دی 1396
خریداران واقعی چه کسانی هستند؟
خریداران واقعی چه کسانی هستند؟

بیشترین حجم از داد و ستدها خرید مسکن در بازار داد و ستدها مصرفی واحدهای مسکونی هم‌اکنون در محدوده واحدهای مسکونی با مساحت ۶۰ تا ۹۰ مترمربع اتمام می‌شود. هم‌اکنون 60.5  درصد از حجم همه معاملات مسکن در بازه مساحتی واحدهای مسکونی کمتر از ۹۰ مترمربع صورت می‌گیرد که از این میزان ۳۶ درصد داد و ستدها انجام شده مربوط به آپارتمان‌های با مساحت کمتر از ۷۰ مترمربع است.

هم اکنون آپارتمان‌های با مساحت ۶۰ الی ۷۰ مترمربع ۱۴ درصد از حجم کل داد و ستدها را به خویش گزین کردند که این سهم در سال پیشین ۱۵ درصد بوده است؛ آپارتمان‌های با مساحت ۷۰ تا ۸۰ مترمربع نیز با حفظ سهم پیشین خویش از کل معاملات مسکن در سال ۹۵، هم‌اکنون ۱۳ درصد حجم کل معاملات خرید آپارتمان را به خود اختصاص می‌دهند. این درصدهای احتمالی در حالی است که در شرایط کنونی بهره آپارتمان‌های با مساحت ۸۰ الی ۹۰ مترمربع از کل داد و ستدها مسکن در حال تقویت است؛ به طوری که این بهره از ۱۰ درصد حجم همه معاملات مسکن در سال گذشته هم‌اکنون به ۱۱ درصد افزایش بسزایی داشته است.

تقویت سهم این گروه از واحدهای مسکونی را می‌توان از نشانه‌های ورود خریداران جدید به بازار ملک برای تبدیل به برتر کردن واحدهای مسکونی تحلیل کرد.  بررسی‌های صورت‌گرفته نشاندهنده هم‌اکنون بهره خرید آپارتمان‌های با قیمت همه ۵۰۰ الی ۶۰۰ میلیون تومان برابر ۸ درصد، آپارتمان‌های ۴۰۰ لغایت ۵۰۰ میلیون تومانی ۱۰ درصد و آپارتمان‌های ۳۰۰ لغایت ۴۰۰ میلیون تومانی ۱۳ درصد می باشد.

سهم واحدهای با بها کل ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان در معاملات صورت‌گرفته بازار مسکن ۲ واحد درصد تقویت شده است. با این حال واحدهای مسکونی با قیمت کل ۳۰۰ الی ۴۰۰ میلیون تومان کماکان بهره فوقانی از کل معاملات دارند که البته این سهم روبه تفریق است.اخبــار مرتبط