لطفا نام خود را وارد کنید

در صد افزایش نقدینگی روزانه در کشور

30 خرداد 1397
در صد افزایش نقدینگی روزانه در کشور
در صد افزایش نقدینگی روزانه در کشور

مسعود خوانساری در سی و نهمین جلسه مجلس تهران با اشاره به این موضوع بلاتکلیفی در بحث تولید ، واردات و محیط کسب و کار گفتند: اگرچه این مسائل درونی می باشد، اما فشارهای بیرونی و خارجی بر آن تأثیرگذار  خواهد بود و امیدواریم با تدابیر دولت این مسائل قابل حل باشد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مشکل اصلی ساختار داخلی اقتصاد کشور می باشد، گفت: رشد سرمایه‌گذاری از سال ۹۰ منفی بوده است ، اگرچه در فصل گذشته این رشد مثبت شد.
ایشان افزودند: رقم سرمایه‌گذاری در سال ۹۶ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۷/۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی GDP کشور خواهد بود که در مقایسه با کشورهای در حال توسعه که این رقم ۵/۳۲ درصد است، رقم بسیار پایینیست و با توجه به آمار بیکاری باید به بحث سرمایه‌گذاری توجه زیادی شود.
خوانساری با بیان اینکه تقاضا برای کارت بازرگانی افزایش یافته است، گفتند: این موضوع هم جای سؤال خواهد داشتاخبــار مرتبط