لطفا نام خود را وارد کنید

رشد 17 درصدی بانک مسکن

18 بهمن 1397
رشد 17 درصدی بانک مسکن
رشد 17 درصدی بانک مسکن

بانک مرکزی آمارهای پولی و بانکی در آبان ماه را منتشر نموده است. این گزارش آمارهای مهمی نظیر دارایی و بدهی بانک ها ، دارایی و بدهی بانک مرکزی، نقدینگی و سپرده ها را در بر داشته است . یکی از مورد های این گزارش در دسته سپرده های قرض الحسنه پس انداز، «منابع صندوق پس انداز مسکن» می باشد .

بررسی ها نشان می دهد که در آبان ماه این رقم به سطح 8.9 هزار میلیارد تومان رسیده است. منابع صندوق پس انداز مسکن در آبان ماه سال 95 در سطح 4.6 هزار میلیارد تومان قرار داشت، که تا آبان سال 96 سطح این منابع به رقم 7.6 هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود.

طی سال قبل نیز 17 درصد به این منابع افزوده شد، تا روند صعودی جذب این منابع در سال جاری تداوم داشته باشد. افزایش سرمایه گذاری در صندوق پس انداز مسکن یکم، نشان می دهد که سپرده گذاران حتی در شرایطی که برخی بازارها نظیر ارز و طلا، دارای بازدهی بالایی هستند، به سپرده گذاری صندوق پس انداز مسکن، به عنوان یک نوع سپرده گذاری امن و بلندمدت نگاه می کنند.


 اخبــار مرتبط