لطفا نام خود را وارد کنید

سازماندهی بازار مسکن

1 مرداد 1397
سازماندهی بازار مسکن
سازماندهی بازار مسکن

معاون مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت مسکن در خصوص مولفه‌های ساماندهی بازار مسکن، اظهار داشتند : ما باید در حوزه مسکن طرح جامعی را راه اندازی کنیم که بر مبنای آن دولت‌ها اقدام کنند و در برنامه ریزی‌ها دچار انحراف نشوند.

وی افزودند : تاکنون چندین طرح جامع مسکن در کشور در سال های ۸۴، ۸۶، ۹۳، ۹۵  راه اندازی شده است  و در حوزه های مختلف از جمله زمین، مسکن اجاره‌ای، تامین مسکن برای گروه‌های کم درآمد و بافت فرسوده این طرح مدنظر قرار گرفته شده است .

قاعدی با بیان اینکه یکی از پیش نیازهای اجرای هر برنامه ثبات اقتصادی خواهد بود ، گفتند : طبیعتا زمانی که کشور فاقد ثبات اقتصادی باشد در مرحله اول نمی توان برنامه ریزی درستی انجام داد و از طرف دیگر در بحث اجرا نیز دچار مشکل خواهیم شد.

معاون مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت مسکن، راه و شهرسازی ادامه داد: ما در طرح‌های جامع مسکن عموما به اجرای برنامه‌ها رسیدگی کرده ایم ، اما هیچ گاه در این برنامه‌ها مشخص نشده است که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی اجرای این برنامه با چه ابزاری باید این اقدامات را به رسمیت برساند.

وی با اشاره به اینکه در اجرای سیاست‌ها باید ابزارهای مالی و پولی در دسترس باشند که متاسفانه در طرح های مختلف به این حوزه تاکنون توجهی نخواهد شد، بیان کردند : برای داشتن برنامه ریزی درست در حوزه مسکن باید ابزارها و نهادهای کمک کننده به این موضوع به طور مستقیم زیر نظر وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد.

قاعدی در خصوص مهمترین ابزار ایجاد یک بانک یا صندوق توسعه در حوزه مسکن توضیح دادند : باید به این بانک منابعی تزریق شود که هدف آن اجرای اقدامات توسعه‌ای وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن خواهد بود و یکی از دلایل عدم موفقیت ما در اجرای سیاست‌های مربوط به بافت فرسوده و مسکن اجتماعی همین مباحث مالی می‌باشاخبــار مرتبط