لطفا نام خود را وارد کنید

سوداگری عامل رکود بازار مسکن می باشد

6 مرداد 1397
سوداگری عامل رکود بازار مسکن می باشد
سوداگری عامل رکود بازار مسکن می باشد

یک کارشناس سیاستگذاری مسکن، افشین پروین‌پور با بیان اینکه سیاست تعیین سقف ۱۰ درصدی اجاره‌بها از سوی دولت نمی‌تواند اثری در کنترل بازار مسکن داشته باشد، افزودند : چنین سیاست‌گذاری‌هایی با توجه به تجربیات گذشته از نظر علمی بی‌معنا خواهد بود  چرا که میزان اجاره بها را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند.

 وی با اشاره به  دولت در قالب دو سیاست اصلی باید مداخله کارآمد در بازار مسکن را داشته باشد ، اظهار داشت: تعادل بخشی به عرضه و تقاضا در بازار مسکن از مهمترین سیاست های دولت برای کنترل این بازار است.

این کارشناس سیاستگذاری مسکن با تاکید بر این مطلب که در زمان افزایش تقاضا نسبت به عرضه دولت باید با عرضه بیشتر مسکن مورد نیاز جامعه را فراهم می کند  چرا که بخش خصوصی به تنهایی توانایی تامین مسکن به میزان بالا را نخواهد داشت ، گفت : ارائه تسهیلات با نرخ مناسب از جمله راهکارهای می باشد که دولت می تواند کمکی برای دسته خصوصی در ساخت مسکن به مقدار بالا می باشد.

ایشان با بیان اینکه در کنار عرضه کافی مسکن سوداگری نیز با بکارگیری ابزارهای مالیاتی باید کنترل شود تا تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن به وجود آید، افزودند : دخالت به موقع و بجای دولت در بازار مورد نظر می‌تواند سازنده باشد

پروین پور با اشاره به اینکه هنوز در شرایط تورمی رکود در بازار مسکن وجود دارد، ادامه داد: این در حالیست که رونق در ساخت و ساز و خرید و فروش به دلیل قیمت بالا و سوداگری مشاهده نمی‌شود.

وی در پایان یادآور شد: نقدینگی موجود در جامعه اثر تورمی خود را در بازار مسکن گذاشته که این مسئله بیانگر ناکارآمدی دولت در کنترل بازار است.اخبــار مرتبط