لطفا نام خود را وارد کنید

طرح جدید بافت فرسوده

7 اسفند 1396
طرح جدید بافت فرسوده
طرح جدید بافت فرسوده

طبق گزارشات و مصاحبه ای با مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران که اعلام کردند: قرار است در طرح جدید نوسازی بافت فرسوده علاوه بر نوسازی خانه های کلنگی، با تغییر روش های اجتماعی و برپایی مراکز مدنی، فقرزدایی صورت گیرد.

نوسازی متفاوت بافت‌های فرسوده در قالب برنامه ملی بازآفرینی شهری با فرمان رئیس‌جمهور 10 روز پیش شروع  شد. این برنامه در پیامد به سه صدای شنیده شده پیوسته با وضعیت شهرها به اجرا درمی‌آید و منظور آن احیای 1334 برزن فرسوده طی 5 سال در دو قالب «ساخت سالانه 100 هزار واحد مسکونی» و «افزایش سرانه‌های خدماتی» است. این مدل نوسازی، زمین 4 امتیازی برای ساخت‌ و ساز،‌ پیش‌روی سرمایه‌گذاران پیمان می‌دهد
رضامیرصادقی مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران به عنوان سرپرست اجرای این طرح در پایتخت در گفت وگو با پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، درباره ابعاد این طرح عنوان کرد: آنچه روشن است ما برای بافتی کار می نماییم با نیت فقرزدایی یعنی فقط ساخت وساز نیست. به لحاظ اجتماعی تغییر رویه است. ما قرار است این بافت ها را که عموما دچار دشواری ها اقتصادی و اجتماعی هستند ساماندهی کنیم. ساماندهی سالها است آغاز شده، قانون شده اما جلو نمی‌رود چون تقسیم عمده آن به اعتقادات برمی گردد. باورهای سیاستگذاران در این گستره یک مقدار اشتباه بوده است.
وی ادامه داد: در طرح جدید برخلاف شیوه های استفاده شده در سال های گذشته برای نوسازی بافت مستهلک باید به صورت ریزنگارگی شغل جلو رود به این معنا که نسخه هر برزن باید با لحاظ موضوعات اجتماعی و اقتصادی طراحی شود و مشخص شود در قالب مهندسی ارزش که چه سوبسیدی ارائه میشود و چه چیزی برداشت میشود. چراکه یکی از دلایلی که در محدوده بافت مستهلک پیشرفت پروژه های نوسازی کند است این است که نخست توجیه اقتصادی ندارد، دوم آنکه پیچیده است و بافت اجتماعی ملت سر و کار داریم.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با ذکر اینکه تاکنون 15 نقطه در مناطق گوناگون مستهلک شهر تهران برای آغاز اجرای پروژه های جدید نوسازی معرفی شده اند، اظهار کرد: از میان 15 منطقه شناسایی شده ، معادل 12 زمین به شهرداری تهران تعلق دارد. برای جذب سرمایه گذار دسته خصوصی در نخستین مرحله از فراخوان تاکنون بالغ بر 57 کمپانی ثبت نام کرده اند. افزون بر آنکه برنامه موعد بندی قبل بینی شد برای اجرای پروژه ها بین 18 لغایت 36 ماه است. این برنامه سررسید بندی گرد خط قرمزهای کمپانی در پروژه های جدید است لغایت طرح بر پایه برنامه جلو رود. این در حالی است که پروژه هایی از سالهای گذشته هستی دارند که با وجود پنج سال از پیش درآمد اجرای آن، هنوز 50 درصد ترقی فیزیکی ندارد.
میرصادقی پافشاری کرد: باید با این الزامات در بافت مستهلک ایجاد ارزش افزوده کرد. ما باید حیات در محدوده بافت مستهلک باید به کران تعادل برسانیم و با سیاست های تشویقی ارائه شده فقط به ساخت واحدهای مسکونی توجه نداریم. در جلسه ای با دفاتر نوسازی اعلام شده است که عقب فروتنی در تامین سرانه ها را از راه توزیع کاربری ها جبران کنیم. یعنی اگر سرمایه‌گذار اعلام کرده که 400 واحد مسکونی بنا دارد ساخت وساز سپریدن دهد به او توصیه می‌کنیم به جای ساخت 400 یکتا معادل 250 واحد مسکونی بسازد، در ساحل پروانه ایجاد مرکز درمانی یا خودروگاه به او ارائه می‌دهیم.
به گفته وی زمین، تسهیلات با نرخ سود پائین و صدور فرمان ساختمانی، پسین کار، انتقال سند و انشعابات رایگان مجموعه امتیازاتی است که در جریان اجرای این طرح در کمر بستن سرمایه گذار تقسیم خصوصی قرار می‌گیرد.
وی در عین حال افزود: سرجمع زمین ها از آن دولت و شهرداری در محدوده بافت فرسوده نزدیک دو درصد بافت فرسوده هم نیست ولی خیلی مهم است که این اراضی در راه درست بکارگرفته شوداخبــار مرتبط