لطفا نام خود را وارد کنید

طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن

28 آبان 1397
طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن
طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن

سید کمال الدین شهریاری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگاران  ، افزود: تدوين طرح اخذ مالیات از معاملات مسکن برای جلوگیری از سوداگری در این بازار است و هدف جلوگیری از سوداگری است اما پایه های مالیاتی را زماني مي توان تعریف کرد که به شکل مطلق بتوان آن را در نظر گرفت اما اگر این مالیات بخش های دیگر را شامل نشود به نوعی، فشار پرداخت مالیات به بخش های دیگر خواهد رفت.
وي ادامه داد: اکنون مسکن در وضعيت رکود است و مالیات، تحرک را از این بخش می گیرد و رکود بیشتری را به همراه خواهد داشت. باید برای اخذ مالیات از بخش های دیگر همچون ارز و سکه نيز پایه های مالیاتی جدید تعريف شود.اخبــار مرتبط