لطفا نام خود را وارد کنید

قیمت روز 18اسفندماه 1397

18 اسفند 1397
قیمت روز 18اسفندماه 1397
قیمت روز 18اسفندماه 1397

در آرژانتین یک واحد مسکونی ۵۵ متری ۱۴ سال ساخت به قیمت ۵۸۵ میلیون تومان بهفروخته شده است؛ هر مترمربع از این واحد حدود ۱۰ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان می باشد .

یک واحد مسکونی ۷۸ متری ۱۷ ساله در آپادانا به قیمت ۶۴۰ میلیون تومان (هر مترمربع حدود ۸ میلیون و ۲۰۵ هزار تومان)، آپارتمان ۹۵ متری با عمر ۱۹ سال در تهرانپارس به قیمت ۸۱۰ میلیون تومان (هر مترمربع حدود ۸ میلیون و ۵۴۴ هزار تومان)، واحد ۶۲ متری در ارامنه جنوبی که ۸ سال از ساخت آن می گذرد  به قیمت ۵۶۰ میلیون تومان (هر مترمربع حدود ۹ میلیون تومان) و یک دستگاه آپارتمان ۴۵ متری ۱۷ ساله در جوادیه به قیمت ۲۱۵ میلیون تومان (هر مترمربع حدود ۴ میلیون و ۷۹۹ هزار تومان)  به فروش رفته است .

همچنین در مجیدیه یک واحد مسکونی ۹۹ متری ۱۸ سال ساخت به قیمت ۷۳۰ میلیون تومان (هر مترمربع حدود ۷ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان) و در شهرک نفت یک واحد ۸۲ متری ۱۷ ساله به قیمت ۷۶۳ میلیون تومان (هر مترمربع حدود ۹ میلیون و ۲۶۶ هزار تومان) خریداری شده است.

یک واحد مسکونی ۹۴ متری که ۵ سال از زمان ساخت آن می‌گذرد در آلستوم به قیمت یک میلیارد و ۳۹۸ میلیون تومان یعنی هر مترمربع حدود ۱۴ میلیون و ۸۵۳ هزار تومان در سامانه کد رهگیری ثبت شده است . در اندیشه یک دستگاه آپارتمان ۸۷ متری ۱۵ ساله به قیمت یک میلیارد و ۱۵۵ میلیون تومان یعنی هر مترمربع حدود ۱۳ میلیون و ۳۱۴ هزار تومان فروخته شده است.

یک واحد مسکونی ۱۰۰ با عمر ۱۶ سال در شمس‌آباد نیز به قیمت کل یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان (هر مترمربع حدود ۱۲ میلیون و ۳۶ هزار تومان) معامله شده است.اخبــار مرتبط