لطفا نام خود را وارد کنید

قیمت مسکن کاهش زیادی یافت

29 مهر 1397
قیمت مسکن کاهش زیادی یافت
قیمت مسکن کاهش زیادی یافت

عبدالرضا مصری تصریح کرد: اگر بازار ارز به تعادل قیمتی نزدیک شود مردم نیز دیگر اقدام به نگهداری ارز در خانه نخواهند کرد.

این نماینده مجلس، با تاکید بر اینکه باتثبیت بازارارز مردم از سوددهی نگهداری آن ناامید شده و به این ترتیب نسبت به عرضه آن به بازار اقدام خواهند کرد، گفت: بازار اگر برای چند ماه ثبات نرخ ارز را تجربه کند دیگر ارز خانگی وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در شرایط فعلی با بهره گیری از راهکارهای مناسب می تواند به تعادل نرخ کمک کند.

مصری با تاکید بر ضرورت ساماندهی ارزی با فرمول رهاسازی به ویژه عرضه و تقاضا، اظهار داشت: دخالت های دستوری در بازار ارز همیشه نتیجه عکس داده است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با بیان اینکه تزریق یا جلوگیری از تزریق ارز به بازار از سوی دولت تنها راه ساماندهی بازار است.
وی با تاکید بر اینکه قیمت های دستوری هیچ گاه پاسخ مناسبی به وضعیت بازار نیست، تصریح کرد: باید در بازار، معامله وجود داشته باشد تا بتوان به تبع آن قیمت را تعیین کرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تعادل نرخ ارز در بازار و تحت تاثیر عرضه و تقاضا سریع تر به دست می آید، گفت: بانک مرکزی برای کاهش عدم تعادل باید بااقدامات خود تعادل را به نقطه مدنظر در حوزه بهینه سازی نزدیک کنداخبــار مرتبط