لطفا نام خود را وارد کنید

مالیات از خانه های خالی از سکنه

16 اردیبهشت 1397
مالیات از خانه های خالی از سکنه
مالیات از خانه های خالی از سکنه

 وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه سامانه دریافت مالیات از منزل های خالی به زودی اجرا می گردد، گفت: مسئول این سامانه سازمان امور مالیاتی می باشد و وزارت راه و شهرسازی نیز در اجرای این طرح به آنها کمک خواهد کرد.
عباس آخوندی در پاسخ به گزارشگران مربوط به این سؤال که عدم راه‌اندازی سامانه خانه‌های خالی از سکنه موجب برخی انتقادها شده است و حتی برخی تهدید به شکایت در این خصوص کرده اند، گفت: معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درحال پیگیری راه‌اندازی سامانه دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه است، بنابراین این معاونت درحال پیگیری این موضوع از سازمان امور مالیاتی می باشد.

وی با تأکید بر اینکه سامانه طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه به‌زودی به مرحله اجرایی می‌رسد، گفت: مسئول این سامانه سازمان امور مالیاتی است و وزارت راه و شهرسازی به آنها کمک می کنند.

آخوندی یادآور شد : اجرایی شدن این طرح در حال پیگیری است و سامانه شناسایی این واحدها تهیه شده است.اخبــار مرتبط