لطفا نام خود را وارد کنید

متعادل نبودن عرضه و تقاضای مسکن

21 اسفند 1396
متعادل نبودن عرضه و تقاضای مسکن
متعادل نبودن عرضه و تقاضای مسکن

در حال حاضر عرضه و تقاضای مسکن در کشور متعادل نیست برا این اساس،محمد عدالتخواه کارشناس مسکن گفتند: در حال حاضر عرضه و تقاضای مسکن در کشور متعادل نیست از این رو می طلبد دولتمردان جهت تعادل بخشی به این بازار اقدامات موثری انجام دهند.

وی افزودند: مسکن بعداز خوراک و پوشاک از اساسی ترین نیازهای زیستی هر انسان می باشد که برای حفظ و بقای فرد و جامعه از اهمیت فراوانی برخوردار است و هریک از افراد جامعه بشری از هر قشر و یا گروهی که باشند به نوعی سرپناه مناسبی با الگوی زیستی خود نیازمندند.

پول ‌های سرگردان عامل معضلات اقتصادی کشور

این کارشناس بازار مسکن ضمن اشاره به دو نوع متقاضی مسکن اعم از مصرفی و سرمایه ای در کشور گفت: متاسفانه در کشور سرمایه های سرگردان زیادی وجود دارد و این سرمایه ها مشکل مسکن را بسیار سخت کرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه وجود پول ‌های سرگردان عامل معضلات اقتصادی کشور است بر لزوم جذب، ساماندهی و هدایت نقدینگی به سمت بخش های مولد در جامعه تاکید کرد.

بیشترین هزینه ساخت و ساز مسکن در ایران مربوط به قیمت زمین است

عدالتخواه با بیان اینکه مشکل مسکن ازدو قسمت مصالح ساختمانی و زمین تشکیل شده است، اظهارداشت: قیمت زمین عامل اصلی خانه دار نشدن تعداد زیادی از مردم در کشور است.

وی گفت: بیشترین هزینه ساخت و ساز مسکن در ایران مربوط به قیمت زمین است.

این کارشناس بازار مسکن افزود: در شهری مثل تهران ۸۰ درصد قیمت یک آپارتمان به زمین بستگی دارد.

وی تصریح کرد: اگر قیمت زمین به صفر نزدیک شود بخش عمده ای از مشکلات در حوزه مسکن و ساختمان در جامعه رفع خواهد شد.

عدالتخواه در بخش دیگری از سخنان خود به بحث فرسودگی ساختمان در کشور نیز اشاره کرد و گفت: فرسودگی منازل مسکونی در ایران در مقایسه با سیر کشورهای دنیا بسیار زیاد است.

وی با بیان اینکه میانگین عمر و کیفیت ساختمان‌ها در کشور پائین است، افزود: ساختمان حجم زیادی از سرمایه‌های کشور را به خود اختصاص داده ازاینرو می طلبد مقاومت، کیفیت و دوام ساختمان از سوی سازندگان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس بازار مسکن یادآورشد: صنعت ساختمان به عنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین صنایع در توسعه کشور نقش اصلی در مصرف منابع و سرمایه‌های ملی دارد.اخبــار مرتبط