لطفا نام خود را وارد کنید

مسکن همچنان به سوی رکود

30 تیر 1397
مسکن همچنان به سوی رکود
مسکن همچنان به سوی رکود

محمدرضا رضایی کوچی در گفت وگو با گزارشگران اقتصادی  اظهار کردند : واقعیت این خواهد بود که دسته مسکن کشور وارد رکود شده و با این وجود افزایش قیمت مسکن هم ادامه خواهد داشت .

وی با اشاره به این که هم اکنون متاسفانه 3 میلیون مسکن در کشور کمبود می باشد، تصریح کردند : در قانون برنامه ششم توسعه دولت (وزارت راه و شهرسازی) موظف شده علاوه بر ساخت 200 هزار واحد مسکونی روستایی و150 هزار مسکن شهری ،  270 محله را در سال مقاوم سازی کنند.

وی ادامه دادند : این در حالی است که متاسفانه هیچکدام از این برنامه ها اجرا نشده، 4 ماه از فصل بودجه گذشته است  اما هیچ اقدامی برای مواردی که در قانون برنامه آمده ، انجام نشده است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفتند: این اقدام نشان دهنده این خواهد بود که  در بخش مسکن دولت و وزارت راه و شهرسازی عملکرد مناسبی نداشته است. دهم اکنون  مسکن هم در رکود است و هزینه های زیادی بابت این موضوع پرداخت می کنیم.

رضایی اظهار کرد: رکود مسکن باعث شده جامعه کارگری و مهندسی، درآمدهای شهرداری ها، واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی و... به لحاظ اشتغال و تولید به کشور آسیب های جدی وارد شود.

وی تصریح کرد: با توجه به افزایش نرخ اجاره بها نیز مسکن در شرایطی نامطلوبی به سر می برد.اخبــار مرتبط