لطفا نام خود را وارد کنید

نرخ سود بانکی

5 اسفند 1396
نرخ سود بانکی
نرخ سود بانکی

بر اساس سخنان کارشناسان اقتصادی که می گویند: اگر نرخ سود بانکی خیلی پایین باشد، میل اقلیت برای سرمایه گذاری در بانکها در مردم ایجاد خواهد شد و سرمایه ها به سوی بازارهایی مشابه طلا و ارز یا مسکن و خودرو پیش می رود.
علی دینی ترکمانی با ذکر اینکه اگر نرخ سود بانکی خیلی بالا باشد، به لحاظ اخلاقی، گویه ساز رباست و پرتو دهنده مرض در اقتصاد است،« نرخ بالای فایده در اقتصاد یعنی اجزا و عناصر آن اقتصاد درسـت شغل نمی کند.»
وی افزودند:« در کشورهای مترقی نرخ سود بانکی، 2 یا 3 درصد و بیشینه 4 الی 5 درصد است،اما در باره تناسب نرخ بهره و نرخ تورم بین اقتصاددانان این مناقشه هستی دارد که آیا نخست باید برای مهار تورم نرخ بهره را بالا برد یا اینکه بدون دستکاری قیمتها، باید عملکرد تقسیم واقعی اقتصاد را صحیح کرد.»
عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های تجارت پافشاری کرد:«بهترین تدبیر در شرایط فعلی تناسب بین تورم داخلی و هوده بانکی است که از هجوم سرمایه ها به بازارهای کسب و کار بازدارندگی شود و از طرفی قدرت تسهیلات دهی بانکها تضعیف نشود.»اخبــار مرتبط