لطفا نام خود را وارد کنید

واگذاری مسکن مهر بدون متقاضی

14 تیر 1397
واگذاری مسکن مهر بدون متقاضی
واگذاری مسکن مهر بدون متقاضی

رئیس کمیته امداد پرویز فتاح ، از ناتوانی در اجرای قانون مصوب مجلس در مورد واگذاری 50 هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی انتقاد کردند .
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان این موضوع مصوبات مجلس به دستورالعمل مصوب دولت از اشکالاتی که در وضع قوانین بودجه دیده می شود ، افزودند : در تاریخ 28 اسفند سال 96 موضوع واگذاری 50 هزار واحد بدون مالک مسکن مهر از سوی رئیس مجلس ابلاغ شده است؛ اما وزارتخانه باید دستورالعملی در این باره تهیه کند هنوز این موضوع عملیاتی درست نشده است
وی با تاکید بر اینکه پس از تهیه دستور العمل اجرای قانون مذکور از سوی وزارت راه و شهرسازی کمیسیون مربوطه دولت باید به چکش کاری این موضوع بپردازیم، تصریح کردند: عملی شدن قوانین در این حوزه مربوط به تصویب در صحن علنی دولت می باشد.
فتاح ادامه داد: اکنون بیش از 3 ماه از سال جاری می گذرد اما هنوز دستور العمل واگذاری 50 هزار واحد مسکن مهر بدون متقاضی به مددجویان در کمیسیون دولت مصوب نشده.
وی با بیان اینکه مجلس در تصویب قوانین نباید اجرا را منوط به مصوبه دولت کند، گفتند: این روش  فرصت برای اجرا را از مجری می گیرد.
تعامل وزارت راه وشهرسازی وکمیته امداد برای تعیین تکلیف واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر
فتاح ادامه داد: مجلس فکر می کند با این کار محکم کاری می کند اما باید متوجه باشد که با این کار زمان از دست خواهد رفت.
وی با بیان اینکه با توجه به تاخیر پیش آمده در تهیه آیین نامه اجرای آن نیز معطل مانده است، تصریح کردند: کمیته امداد در تعاملی با وزارت راه و شهرسازی لیستی در خصوص شهرهایی که مسکن مهر بدون متقاضی دارند آماده کرده و به محض آماده شدن آیین نامه واگذاری ها به مددجویان در شهرهای مختلف صورت خواهد گرفت.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) یادآور شد: مجلس در بودجه 98 باید موانع پیش روی اجرای قانون در حوزه های مختلف را از میان بردارداخبــار مرتبط