لطفا نام خود را وارد کنید

پایان زیر ساخت های مسکن مهر

19 دی 1396
پایان زیر ساخت های مسکن مهر
پایان زیر ساخت های مسکن مهر

رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی طبق مصاحبه انجام شده گفتند:
زیرساخت‌های مسکن مهر در سال آینده اتمام می یابد
رییس کمیسیون عمران انجمن شورای اسلامی گفت: بر پایه توافق با سخنگوی دولت قرار است که زیر ساخت های مسکن مهر در سال97 به پایان برسد.
«محمدرضا رضایی کوچی»، رییس کمیسیون عمران انجمن شورای اسلامی، در گفت و گو با گزارشگران اقتصادی  در پذیرش به این سوال آیا منابع مالی سپریدن مسکن مهر در بودجه سال 97 پیش بینی شده است؟ گفت: بر اساس توافقی که با سخنگوی دولت شد به این توافق رسیده ایم که زیر ساخت های مسکن مهر در سال97 به آخرین مرحله انجام خود برسد.
او در ارتباط با منابع سپریدن مسکن مهر اظهار کردند: دولت باید از منابع اختصاصی دستگاه ها مانند وزارت قدرت و نفت خرج آن را تامین کند. دولت باید به پرداخت تسهیلات برود تا گستره مسکن هم با رشد روبرو شود و در نهایت این سوژه منجر به اشتغال خواهد شد.

منبع:مسکن مهراخبــار مرتبط