لطفا نام خود را وارد کنید

پرداخت سود میلیاردی به سرمایه گزاران

18 دی 1396
پرداخت سود میلیاردی به سرمایه گزاران
پرداخت سود میلیاردی به سرمایه گزاران

سپرده گذاری مرکزی هفته پیشین بیشتر از۴۴۴ میلیارد ریال انواع سود به ۱۰۲۹ اسپانسر پرداخت گردیده شد.
به گزارش  خبرنگاران، در داد و ستدها هفته دوم فرابورس بیش از ۵ هزار و ۵۵۰ نفر با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند. همچنین حجم داد و ستدها حق پیشینگی تسهیلات مسکن در هفته آخر به ۱۵ دی ماه بیش از ۳۴۰ هزار فیش اوراق بود.

قابل ذکر است که، سقف فردی تسهیلات خرید از محل گواهی حق تقدم به کارگیری تسهیلات مسکن در تهران ۶۰۰ میلیون ریال، در مراکز استانها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر۵۰۰ میلیون ریال و دیگر مناطق شهری ۴۰۰ میلیون ریال می باشد.

طبق گزارش انجام شده می توان گفت بخشنامه بانک مسکن، نرخ سود تسهیلات خرید خانه، فروش اقساطی و جعاله تعمیر مسکن از ۱۸.۵ به ۱۷.۵ درصد تفریق مکشوف و مدت زمان باز پرداخت آن ۱۲ سال تعیین شده است. لازم به بیان است، داد و ستدها حق تقدم تسهیلات مسکن از سال ۸۹ در فرابورس نخست شده و هم اکنون بیش از ۲۰ مظهر حق پیشینگی تسهیلات مسکن در این شرکت معامله می شود.اخبــار مرتبط