لطفا نام خود را وارد کنید

پیش بینی بازار مسکن در سال جدید98

3 دی 1397
پیش بینی بازار مسکن در سال جدید98
پیش بینی بازار مسکن در سال جدید98

محمدعلی ربانی، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران درباره میزان افزایش قیمت در بازار مسکن سال 98 گفتند : نمی توانیم بگوییم در سال 98 رونق جندانی خواهیم داشت .
سال آینده بیش از 30 درصد افزایش قیمت در بازار رهن و اجاره داریم  و اگر سیاست های اقتصادی ، پولی و مالی عوض نشود ، رکود همچنان در این بازار برقرار می ماند.
▫️اکنون چندان علاقه ای به خرید وجود ندارد زیرا مردم بلا تکلیقف هستند .
▫️اکنون وضعیت پیچیده ای ایجاد شده که هیچ سرمایه گذاری در دسته  صنعت ساختمان گام برمی دارد ،‌ ثباتی را نمی بیند و دست به سرمایه گذاری نمی زند.
▫️به همین دلیل نمی توانیم بگوییم در سال 98 مسکن رونق می یابد . اخبــار مرتبط