لطفا نام خود را وارد کنید

قیمت گرانترین وارزانترین مسکن در تهران

17 دی 1396
قیمت گرانترین وارزانترین مسکن در تهران
قیمت گرانترین وارزانترین مسکن در تهران

آمار بانک مرکزی در آذرماه امسال کمترین میزان معاملات واحدهای مسکونی مربوط به ناحیه 19 می باشد . در این ناحیه طی 30 روز سومین ماه پاییز تنها 110 فقره معامله در نظام معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شده است.

در ناحیه 22 بالغ بر 227 معامله انجام شده و متوسط قیمت واحد مسکونی در این ناحیه 4 میلیون و 578 هزار تومان می باشد. در مناطق 18 و 17 به ترتیب 275 و 279 معامله مسکن ثبت شده و قیمت هر مترمربع از واحدهای مسکونی این مناطق به ترتیب 2 میلیون و 400 هزار و 2 میلیون و 753 هزار تومان در آذرماه خواهد بود.
بیشترین معاملات واحدهای مسکونی انجام شده در مناطق 22 گانه تهران مربوط به منطقه 5 با 2 هزار و 655 فقره می باشد، متوسط قیمت هر مترمربع از واحدهای این ناحیه 5 میلیون و 978 هزار تومان بوده است.

بیشترین معامله منطقه 4 پیمان دارد؛ در این ناحیه که میانه بها هر مترمربه واحدهای مسکونی ان 5 میلیون و 229 هزار تومان است در ماه ماضی 2031 فقره معامله سپریدن  شده است.در ناحیه 2 نیز که متوسط بها در‌ آن  7 میلیون و 634 هزار تومان است 1762 فقره معامله سپریدن شده است.

در ناحیه یک که گرانترین ناحیه تهران را به لحاظ متوسط قیمت هر مترمربع مسکن یدک می‌کشد، طی آذرماه سال جاری فقط 850 فقره معامله صورت گرفته است.

در مجموع در آخرین ماه پاییز 17 هزار و776 فقره معامله واحدهای مسکونی صورت گرفته و میانه قیمت هر مترمربع در شهر تهران 5 میلیون و 88 هزار تومان بوده است. به طور کلی در حال آماده منطقه 18 با قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 2.4 میلیون تومان گزینه مناسبی برای خرید منزل محسوب می‌شود. در ناحیه 20 نیز متوسط قیمت هرمترمبع واحد مسکونی 2 میلیون و 662 هزار تومان است.اخبــار مرتبط