لطفا نام خود را وارد کنید

گرانی در مسکن تهران

5 شهریور 1397
گرانی در مسکن تهران
گرانی در مسکن تهران

مدیرکل دفتر برنامه ریزی وزارت راه گفتند: امسال قیمت مسکن در کشور حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است اما این رقم بدون احتساب شهر تهران به ۲۴ درصد تغییر کرده است. یعنی عمده دلیل افزایش آمار گرانی را می توان تورم مسکن در تهران بیان کنیم.
پروانه اصلانی معاون مدیر کل دفتر برنامه ریزی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفتند: طبق آمارهای بررسی شده از بانک مرکزی مرداد ماه امسال نسبت به ماه قبل رشد معاملات در تهران 7 دهم درصد کاهش داشته است یعنی از 13و 8 دهم درصد به 13 و یک دهم درصد رسیده ایم.

او در خصوص بسته نرخ گذاری اجاره بها در تهران هم تصریع کردند : طبق آمار بانک مرکزی حدود 20 درصد رشد اجاره بها به چشم می خورد البته در برخی مناطق این رقم بالاتر بوده است. اما به منظور لحاظ کردن رفاه خانوار تصمیماتی مبنی بر این گرفته شده است که مدت اجاره ها به 2 سال افزایش یابد و میزان افزایش اجاره بها هم برای مدت یکسال دوم 10 درصد لحاظ شده است

پروانه اصلانی در ادامه ارتباط تلفنی با این برنامه خاطرنشان کرد: نباید از قدرت و کارآمدی بازار سرمایه در پیش برد حوزه مسکن غافل شویم . صندوقهای مسکن در بازار سرمایه می تواند مکانی برای تجمع سرمایه و در نهایت تولید مسکن در کشور ها باشد . البته این که میزان L.T.V یا همان نسبت حجم وام مسکن به قیمت ملک مقداری اثرگذاری صندوقهای مسکن یکم را کاهش داده است  اما با توجه به فرهنگ تامین مالی کشور، هنوز هم این صندوقها یکی از کارآمدترین ابزارها هستند. به این ترتیب انشاالله مشکل خانه دار شدن خانوار تا حدی مرتفع گردد.

او ادامه داد: جالب است که امسال قیمت مسکن در کشور حدود 50 درصد افزایش یافته اما این رقم بدون احتساب شهر تهران به 24 درصد تغییر می کند. یعنی عمده دلیل افزایش آمار گرانی را می توان تورم نرخ مسکن در تهران نام برد.اخبــار مرتبط