لطفا نام خود را وارد کنید

83درصد قیمت مسکن در پایتخت

23 آبان 1397
83درصد قیمت مسکن در پایتخت
83درصد قیمت مسکن در پایتخت

براساس اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ، متوسط قیمت مسکن در مهرماه در تهران نسبت به شهریورماه امسال ۶.۳ درصد افزایش داشته است . همچنین در مهرماه ، قیمت مسکن در منطقه یک شهری تهران با ۱۸۵.۳ میلیون ریال بیشترین و منطقه ۱۸ با ۳۶.۴ میلیون ریال کمترین متوسط قیمت را داشته اند .
بیشترین میزان رشد در این ماه مربوط به منطقه ۵ با رشدی معادل ۱۰۴.۸ درصد نسبت به شهریورماه بوده است و کمترین میزان افزایش مربوط به منطقه ۱۲ با ۴۰.۱ درصد می باشد. در مدت یاد شده است ، تعداد معاملات واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر تهران در مهرماه به ۹ هزار و ۵۶۱ واحد رسید که نسبت به ماه قبل کاهش ۹.۳ درصدی و نسبت به ماه مشابه پارسال کاهش ۳۲.۶ درصدی داشته اند.

فراوانی تعداد معاملات انجام‌شده به تفکیک مناطق شهری در مهرماه از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران می باشد ، منطقه ۵ با یک هزار و ۳۲۷ فقره ، سهم ۱۶.۳ درصدی داشته که بیشترین تعداد معاملات را در طول این مدت داشته است ؛ همچنین منطقه ۱۹ با ۶۴ فقره و سهم هشت دهم درصدی ، کمترین تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند .

در این صورت، بانک مرکزی در گزارش مهرماه خود اعلام کرده اند که تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در این ماه به حدود ۹ هزار و ۴۰۰ واحد رسید که نسبت به شهریورماه ۹.۵ درصد و نسبت به مهرماه پارسال ۳۲.۳ درصد کاهش یافته است.

بانک مرکزی، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران را ۸۶.۱ میلیون ریال اعلام کرده است که نسبت به شهریورماه امسال و مهرماه پارسال به ترتیب ۶.۴ درصد و ۸۳.۵ درصد افزایش نشان می دهد.اخبــار مرتبط