لطفا نام خود را وارد کنید

خانه‌های خالی محصول سوداگری در بازار مسکن

3 اردیبهشت 1396
خانه‌های خالی محصول سوداگری در بازار مسکن
خانه‌های خالی محصول سوداگری در بازار مسکن

عباس آخوندی گفت: در شرایطی که به ازای 24 میلیون خانوار ایرانی هم الان 25 میلیون واحدمسکونی وجود دارد، اما آمارها حاکی است 25 درصد خانه‌های ساخته شده خالی بوده و عملا مورد سکونت قرار نگرفته‌اند. آخوندی خاطرنشان کرد: بیش از 50 درصد پروانه‌های ساختمانی صادر شده طی 5 سال تازه در نیمه شمالی شهر طهران بوده است و اهداف سوداگرانه در پشت این ساخت‌و‌سازها کاملا مشهود است.همچنین در کنار این ارقام در اطراف تهران و شهرهای جدید 240 هزار واحد مسکن مهر هم ساخته شده یا در حال ساخت است که همگی بیانگر پیچیدگی شرایط وضعیت در پهنه مسکن و شهرسازی کشور است.
وی افزود:این موضوع اثر دهنده یک سوء عملکرد جدی در سامانه اقتصاد ایران است که طی 10 سال اخیر به شدت تشدید شده است و مشخص می‌کند که چگونه سوداگران در دهه گذشته در غیاب یک دولت کارآمد و شهرداری متعهد به قانون و نظام بانکی منضبط این پول‌ها را از بانک‌ها گرفته و به ساخت و سازهای سوداگرانه پرداخته‌اند. وزیر مسیر وشهرسازی گفت: بر پایه احصاء سنه ۸۵ تعداد خانه‌های خالی ۶۱۳ هزار واحد مسکونی بوده که این رقم در سال ۹۰ به یک میلیون و ۶۶۰ هزار یکتا افزایش مکشوف است و در سال ۹۵ بر اساس اعلام مرکز آمار ایران رقم خانه‌های خالی به دو میلیون و ۵۸۷ هزار واحد مسکونی دریافتی است.اخبــار مرتبط