لطفا نام خود را وارد کنید

قیمت زیربنای مسکونی چقدر گران شد؟

3 اردیبهشت 1396
قیمت زیربنای مسکونی چقدر گران شد؟
قیمت زیربنای مسکونی چقدر گران شد؟

بر اساس اطلاعات مرکز آمارگرفتن ایران در زمینه بها مسکن و مستغلات در پاییز سنه ۱۳۹۵، میانه بها فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های داد و ستدها ملکی در شهر طهران ۴ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۷۰۰ تومان، حداقل بها فروش هر متر چهارگوش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی با یک میلیون و ۴۳ هزار تومان و بیشینه قیمت فروش هر متر چهارگوش زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی نیز برابر با ۲۱ میلیون و ۸۵۴ هزار تومان بوده است. این مبالغ با احتساب میانگین مساحت ۳۰۸ مترمربع تعیین شده که نسبت به فصل پیش ۲.۱ درصد تفریق و نسبت به فصل مثل سال پیش ۰.۸ درصد افزایش داشته ‌است.
متوسط قیمت فروش هر مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران چهار میلیون و ۳۵۰ هزار و ۹۰۰ تومان، دست کم قیمت فروش یک متر چهارگوش زیربنای مسکونی مساوی با ۶۵۸ هزار تومان و بیشینه قیمت فروش یک متر مربع زیربنای مسکونی برابر با ۲۸ میلیون و ۶۸۴ هزار تومان با میانگین مساحت ۸۹ مترمربع و میانه عمر بنای ۹ سال بوده است که نسبت به فصل قبل ۱.۸ درصد و نسبت به فصل مانند سال پیش ۸.۴ درصد، افزایش داشته است.
همچنین متوسط مبلغ کرایه ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای کرایه یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده از راه بنگاه‌های داد و ستدها ملکی در شهر طهران ۲۲ هزار و ۴۲۴ تومان، با میانگین مساحت ۷۴ مترمربع و متوسط عمر بنای ۱۳ سنه بوده است که نسبت به فصل پیش ۰.۴ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سنه پیش ۸.۶ درصد، افزایش داشته است.


 اخبــار مرتبط