لطفا نام خود را وارد کنید

ارزش معاملات مسکن در تیر ماه 98

12 مرداد 1398
ارزش معاملات مسکن در تیر ماه 98
ارزش معاملات مسکن در تیر ماه 98

در فروردین ماه امسال ارزش ریالی معاملات انجام شده در بازار مسکن تهران بالغ بر 3 هزار و 160 میلیارد تومان بوده است که یک ماه بعد یعنی در اریبهشت ماه امسال با رشد حدود 320 درصدی رقم 13 هزار و 30 0 میلیارد تومانی را ثبت نموده است .
متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در 2 ماه مورد اشاره نیز از 11 میلیون و 411 هزار تومان فروردین با افزایش حدود 11.4 درصدی به 12 میلیون و 712 هزار تومان در اردیبهشت ماه رسیده است . در خردادماه امسال ارزش معاملات با رشد منفی 48.2 درصدی به 6880 میلیارد تومان کاهش می یابد . در آخرین ماه بهار 98 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی به 13 میلیون و 425 هزار تومان افزایش یافت ، یعنی 5.6 درصد بیشتر از اردیبهشت 98 خواهد بود .
در تیرماه امسال نیز ارزش 4260 معامله انجام شده است در تهران 5470 میلیارد تومان بود که این رقم 20.4 درصد کمتر از خردادماه بوده است.اخبــار مرتبط