لطفا نام خود را وارد کنید

نقاط ضعف بازار مسکن در پایتخت

9 شهریور 1398
نقاط ضعف بازار مسکن در پایتخت
نقاط ضعف بازار مسکن در پایتخت

5 منطقه تهران در ماه « قیمت مسکن» باز هم تورم ملکی مثبت را تجربه کرده است . جزئیات تغییر بازار مسکن پایتخت در میانه تابستان نشان داده است اگر چه رفتار ملکی مناطق 22گانه در حجم معاملات یکسان بوده است و در همه مناطق خرید و فروش آپارتمان کاهش پیدا کرده است اما در «نوسان قیمت» جهت تغییرات متفاوت بوده است . هم اکنون در ۱۳ منطقه تهران، انجماد حداکثری در معاملات خرید مسکن برقرار است که در این میان ، منطقه ۲۲ رتبه اول را دارد. بیشترین افت قیمت در منطقه لوکس شهر است .
۱۳ منطقه منجمد تهران در بازار معاملات مسکن شناسایی شد . تازه ترین اخبار اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی حاکی از این می باشد که حجم معاملات آپارتمان های مسکونی در مرداد نسبت به تیرماه در ۱۳ منطقه از ۲۲ منطقه شهر تهران با ریزش شدید بیش از ۳۰ درصدی روبه رو شده و تعداد آپارتمان های فروخته شده در ۹ منطقه شهر نیز یک رقمی شده است.
ماه میانی تابستان را می توان از این جهت که قیمت مسکن پس از ۴۵ ماه متوالی، با تغییرات منفی روبه رو شد، ماه عقبگرد قیمتی نامید. در مرداد ماه امسال تعداد معاملات مسکن به سطح فوق العاده پایین ۲۹۰۰ فقره رسید که نه تنها برای یک ماه عادی بی سابقه است، بلکه حتی در سال های اخیر در ماه های نیمه تعطیل فروردین نیز حجم معاملات عموما به زیر ۳۵۰۰ فقره تنزل پیدا نکرده است. این در حالی است که تعداد آپارتمان های معامله شده در مرداد نسبت به تیر حدود ۳۲ درصد و نسبت به مرداد سال گذشته که بازار همچنان در فاز رونق قرار داشت، ۷۴ درصد افت کرده است. میانگین قیمت مسکن نیز در ماه گذشته با تغییرات منفی روبه رو بوده و ۳ درصد نسبت به تیرماه کاهش یافته استاخبــار مرتبط