لطفا نام خود را وارد کنید

وضعیت بازار مسکن به بیان معاون راه وشهرسازی

31 تیر 1398
وضعیت بازار مسکن به بیان معاون راه وشهرسازی
وضعیت بازار مسکن به بیان معاون راه وشهرسازی

ایران اکونومیست- حسینی گفت: قیمت مسکن به دلیل نبود تقاضا کاهش یافته است و حباب های این بازار شکسته شده است.
مازیار حسینی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی در گفت وگو با باخبرنگاران ، با بیان اینکه کارت اعتباری مصالح ساختمانی بین یک شرکت بازرگانی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بانک مسکن شکل گرفته است، گفت: کار های حقوقی برای ثبت و تغییرات اساسنامه کارت اعتباری مصالح ساختمانی در حال انجام است.
وی از تهیه و طراحی نرم افزاری برای استفاده از کارت مصالح ساختمانی به وسیله بانک مسکن خبر داد و تصریح کرد: مراحل طراحی، تهیه و اقدامات عملیاتی کارت اعتباری آغاز شده است و در آینده نزدیک به صورت کامل اجرایی می شود اما باید در ابتدا به تایید بنیاد مسکن برسد.
حسینی درباره نرم افزار تعبیه شده برای استفاده از کارت مصالح ساختمانی گفته اند : متقاضیان مصالح ساختمانی به وسیله این نرم افزار به سامانه متصل خواهد شد  سپس با تاییدیه بنیاد مسکن، به وسیله شرکت بازرگانی اقدامات لازم برای تحویل مصالح انجام می شود.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی گفته اند : بنیاد مسکن دارای یک ساختار اداری ویژه  است که از طریق آن می توانیم طرح های مصوب در وزارت راه وشهرسازی را در قالب طرح اقدام ملی انجام دهیم.
وی، یکی از اصلی ترین نگرانی های سازندگان را نوسانات قیمتی مصالح ساختمانی اعلام کرد و افزود: فرد سازنده در طول ساخت واحد مسکونی با مشکل نوسان قیمتی مصالح ساختمانی روبرو می شود به همین دلیل کارت اعتباری مصالح ساختمانی می تواند گره گشای این موضوع اصلی باشد.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی با اشاره به اینکه در طرح کارت اعتباری مصالح ساختمانی وزارت راه وشهرسازی اقدام به خرید عمده مصالح ساختمانی می کند، ادامه داد: با خرید عمده امکان دریافت تخفیف با درصد های متفاوت ...اخبــار مرتبط