لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

لیست مقایسه ها 0 کالا در لیست مقایسه
فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

BLO851
2450متر باغ وباغچه سنددار در ملارد
1.3تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKA161
2500متر باغ در شهریار
2.3تا 2.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKA160
1100متر باغچه چهار دیوار شده در شهریار
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKA175
3500متر باغ در کردامیر شهریار
1تا 1.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BFE587
1000متر باغ و باغچه های منطقه فردوسیه شهریار
280تا 380 میلیون تومان(حدود قیمت)
BFE586
750متر باغ و باغچه در جاده ده بها شهریار
450تا 550 میلیون تومان(حدود قیمت)
BFE565
1400متر باغ و باغچه در فردوسیه شهریار
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
BFE564
فروش باغ 1070متر در شهریار
620تا 720 میلیون تومان(حدود قیمت)
BFE563
1000متر باغ و باغچه سنددار در شهریار
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
BFE561
600متر باغ و باغچه در فردوسیه شهریار
320تا 420 میلیون تومان(حدود قیمت)
BFE559
850متر باغ و باغچه چهاردیواری شده در فردوسیه
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
BMH1483
1000متر باغ با بنای قدیمی در محمدشهر
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
BMH1461
1150متر باغ نزدیک بافت شهری در محمدشهر
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
BMH1482
1500متر باغ چهاردیواری در محمدشهر
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BSF1361
6000متر زمین در صفادشت در ملارد
2تا 2.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BSF1362
خرید 1000متر باغ و باغچه در ملارد
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
BSF1363
1500متر سرسبز در صفادشت ملارد
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
BZF1873
1000متر باغ در زیبادشت کرج
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BGH982
1000متر باغ چهاردیواری شده در مهرچین ملارد
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
BGH981
فروش باغ 1000متر سنددار در ملارد
120تا 220 میلیون تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی