لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

BSF1360
13000متر باغ و باغچه سنددار در صفادشت
100تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)
BSF1359
زمین 1234 متر سند ششدانگ در صفادشت
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
BSH374
13000متر باغ و باغچه سنددار در شهریار
7.5تا 8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BSH376
3000 متر باغ و باغچه چهاردیواری شده در شهریار
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BSH352
فروش 1000متر باغ و باغچه شهریار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKH677
920متر سندششدانگ در خوشنام
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKH675
600 متر باغ و باغچه سنددار در خوشنام
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKH674
زمین2000متر سنددار در ملارد خوشنام
1تا 1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMD1958
1250متر باغ و باغچه با محوطه سازی در ماهدشت
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
BMD1956
5000متر زمین در ماهدشت
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
BMD1955
2/5هکتار زمین در ماهدشت ملارد
2.3تا 2.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKZ261
فروش باغچه 1250متر در کردزار شهریار
450تا 550 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKZ258
خرید و فروش باغ و باغچه 1200متر در کردزار
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKZ252
فروش باغ و باغچه 400متر در کردزار
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKA170
فروش باغ و باغچه 1619متر در ابراهیم آباد شهریار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKA167
1300متر باغ و باغچه
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKA165
ارزانترین باغ ویلا در شهریار 2000متر
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKA164
ارزانترین باغ و باغچه 550متر در شهریار
320تا 420 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKA163
باغچه 2000متر در شهریار کردامیر
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKA161
فروش باغ و باغچه 1000متر در کردامیر شهریار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
ka160
قیمت باغ و باغچه 550 متر در شهریار کردامیر
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKA159
فروش باغ ویلا 500 متر در کردامیر شهریار
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
BSH377
خرید و فروش باغ و باغچه 3250 متر در شهریار
900تا 999 میلیون تومان(حدود قیمت)
BSH378
فروش باغچه2465متر سنددار در شهریار
1.6تا 1.9 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKA166
فروش باغ و باغچه 1000متری در شهریار
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
BVA466
خرید باغ و باغچه 6150 متر سنددار در وحیدیه
1.7تا 1.9 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKA169
خرید و فروش باغ و باغچه 1000متر در شهریار
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
BSH375
باغ و باغچه 1700 متر در شهریار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
BFE574
خرید باغ و باغچه 400متری در شهریار
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
BMV1065
باغ و باغچه 625 متر ملارد
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی