لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

BFE584
خرید و فروش باغ و باغچه 765 متر سنددار کهنز
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
BFE585
1300متر باغ و باغچه داخل بافت در کهنز
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKZ279
1200متر باغ و باغچه چهار دیورای شده در کردزار
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BLO865
خرید و فروش باغ و باغچه در لم آباد ملارد
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKH678
6500متر باغ و باغچه در خوشنام ملارد
3.8تا 4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKZ277
1000 متر باغ و باغچه در کردزار شهریار
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKZ278
1000متر باغ و باغچه سنددار کردزار شهریار
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKA168
675متر باغ و باغچه در یبارک شهریار
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
BVA468
1034متر باغ ویلا چهاردیواری در وحیدیه
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
BSH379
1100متر فروش باغ و باغچه در شهریار
720تا 820 میلیون تومان(حدود قیمت)
BVA467
680 متر باغ و باغچه سنددار در شهریار
300تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
BVA465
5000متر باغچه بکه شهریار
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
BVA464
350 متر باغ و باغچه چهار دیواری در شهریار
100تا 150 میلیون تومان(حدود قیمت)
BVA463
1500متر باغ ویلا در شهریار
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
BVA462
فروش 5000متر باغ در وحیدیه شهریار
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BVA461
فروش باغ 6150متر سنددار شهریار
1.4تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BVA459
1000باغ و باغچه چهار دیواری در وحیدیه
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
BGH977
1000متر باغ و باغچه سنددار در مهرآذین
280تا 380 میلیون تومان(حدود قیمت)
BGH976
500 باغ و باغچه سند دار در ملارد
120تا 220 میلیون تومان(حدود قیمت)
BGH968
500 متر باغچه چهاردیواری شده در ملارد
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
BGH973
1100متر باغ و باغچه اسفندآباد ملارد
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
BBO758
1400متر باغ در بکه شهریار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
BBO757
1040متر باغ در باغدشت شهریار
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
BFE582
12100متر باغ و باغچه سنددار در شهریار
7.5تا 4.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BFE581
6000متر باغ و باغچه در فردوسیه شهریار
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BFE580
2400 متر باغ و باغچه در شهریار
1تا 1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BFE579
فروش 800متر باغ در فردوسیه شهریار
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
BFE578
فروش باغ و باغچه 4066 متر در کهنز شهریار
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BFE576
2250متر باغ و باغچه در کهنز شهریار
1تا 1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BFE575
600متر باغ ویلا لوکس در شهریار
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی