لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

BFE584
خرید و فروش باغ و باغچه 765 متر سنددار کهنز
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
MD1609
870متر باغ ویلا لوکس در ماهدشت ملارد
700تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
BFE585
1300متر باغ و باغچه داخل بافت در کهنز
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا با دیزاینی آمریکایی در خوشنام ملارد
2.5تا 3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKZ279
1200متر باغ و باغچه چهار دیورای شده در کردزار
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KZ224
1000متر باغ ویلایی کردزار شهریار
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
lo813
500متر ویلا در لم آباد ملارد
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
BLO865
خرید و فروش باغ و باغچه در لم آباد ملارد
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKH678
6500متر باغ و باغچه در خوشنام ملارد
3.8تا 4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
GH912
750متر باغ ویلا سنددار در ملارد
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKZ277
1000 متر باغ و باغچه در کردزار شهریار
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
FE517
فروش باغ ویلای 1500متر
1.6تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKZ278
1000متر باغ و باغچه سنددار کردزار شهریار
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
2400متر باغ ویلا لوکس در کهنز شهریار
4.9تا 5.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKA168
675متر باغ و باغچه در یبارک شهریار
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
RZ603
1400متر باغ ویلا در رزکان
2.1تا 2.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BVA468
1034متر باغ ویلا چهاردیواری در وحیدیه
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
va425
3350متر باغ ویلا اصیل در شهریار
2.4تا 2.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BSH379
1100متر فروش باغ و باغچه در شهریار
720تا 820 میلیون تومان(حدود قیمت)
FE511
فروش باغ ویلا 2030متر سنددار در کهنز شهریار
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BVA467
680 متر باغ و باغچه سنددار در شهریار
300تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
va423
قیمت باغ ویلا 900متر در بکه شهریار
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
BVA465
5000متر باغچه بکه شهریار
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
lo809
فروش باغ 600متر با پایانکار در ملارد
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
BVA464
350 متر باغ و باغچه چهار دیواری در شهریار
100تا 150 میلیون تومان(حدود قیمت)
1200متر باغ ویلا در مجموعه ویلایی یوسف آباد ملارد
2.4تا 2.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BVA463
1500متر باغ ویلا در شهریار
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
1500متر باغ ویلا در کردزار شهریار
2.4تا 2.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BVA462
فروش 5000متر باغ در وحیدیه شهریار
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
mv1007
600متر باغ ویلا سنددار در ملارد
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی