لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

BLO851
2450متر باغ وباغچه سنددار در ملارد
1.3تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
vl1112
فروش باغ ویلا 1320متر در ویلادشت
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKA161
2500متر باغ در شهریار
2.3تا 2.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
VA433
فروش 1500متر باغ ویلا در باغدشت شهریار
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKA160
1100متر باغچه چهار دیوار شده در شهریار
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
SH308
1800متر باغ ویلا پایانکار دار در شهریار
2تا 2.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKA175
3500متر باغ در کردامیر شهریار
1تا 1.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KZ227
1200متر باغ ویلا دربهترین منطقه شهریار کردزار
1.6تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BFE587
1000متر باغ و باغچه های منطقه فردوسیه شهریار
280تا 380 میلیون تومان(حدود قیمت)
fe525
1135متر باغ ویلا در شهریار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
BFE586
750متر باغ و باغچه در جاده ده بها شهریار
450تا 550 میلیون تومان(حدود قیمت)
FE524
فروش باغ ویلا 1135 متر در فردوسیه
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BFE565
1400متر باغ و باغچه در فردوسیه شهریار
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
lo826
521متر باغ ویلا نقلی در اسفندآباد ملارد
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
BFE564
فروش باغ 1070متر در شهریار
620تا 720 میلیون تومان(حدود قیمت)
vl1111
1500متر باغ ویلا باسند6دانگ و استخر سرپوشیده در ویلادشت ملارد
2.5تا 3.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BFE563
1000متر باغ و باغچه سنددار در شهریار
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
FE512
1500متر باغ ویلا در شهریار
1.8تا 2.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BFE561
600متر باغ و باغچه در فردوسیه شهریار
320تا 420 میلیون تومان(حدود قیمت)
VA432
1500متر باغ ویلایی در یبارک شهریار
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BFE559
850متر باغ و باغچه چهاردیواری شده در فردوسیه
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
LO824
625متر باغ ویلا سنددار در لم آباد ملارد
2.2تا 2.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMH1483
1000متر باغ با بنای قدیمی در محمدشهر
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
KA118
1000متر باغ ویلا سرسبز در قجرآباد شهریار
1.1تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMH1461
1150متر باغ نزدیک بافت شهری در محمدشهر
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
FE523
فروش باغ ویلا 1550متر در کهنز
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMH1482
1500متر باغ چهاردیواری در محمدشهر
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
FE522
2700متر باغ ویلا سنددار در کهنز شهریار
2.5تا 3.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BSF1361
6000متر زمین در صفادشت در ملارد
2تا 2.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
FE521
505متر باغ ویلا نوساز در فردوسیه شهریار
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی