لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

820متر باغ ویلا نقلی در کردزار
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BSH379
1100متر فروش باغ و باغچه در شهریار
720تا 820 میلیون تومان(حدود قیمت)
720- 820میلیون تومان
فروختـه شـد
va412
4600 متر باغ ویلا در بکه شهریار
1.9تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BVA467
680 متر باغ و باغچه سنددار در شهریار
300تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 350میلیون تومان
فروختـه شـد
RZ602
فروش 1800متر باغ ویلا در رزکان شهریار
1تا 1.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1- 1.2میلیارد تومان
فروختـه شـد
BVA465
5000متر باغچه بکه شهریار
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
BVA464
350 متر باغ و باغچه چهار دیواری در شهریار
100تا 150 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلای 1260متری در دهکده ویلایی کردزار
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
3600متر باغ ویلا سند ششدانگ در خوشنام
2.4تا 2.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BVA463
2000متر باغ ویلا در شهریار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
1000متر باغ ویلای لوکس در مجموعه ویلایی واقع در خوشنام
2.9تا 3.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BVA462
فروش 5000متر باغ در وحیدیه شهریار
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.4- 1.6میلیارد تومان
فروختـه شـد
1200متر باغ ویلا در باغدشت (بکه) وحیدیه
1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BVA461
فروش باغ 6150متر سنددار شهریار
1.4تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.4- 1.5میلیارد تومان
فروختـه شـد
va405
800متر باغ ویلا در شهریار
220تا 320 میلیون تومان(حدود قیمت)
BVA459
1000باغ و باغچه چهار دیواری در وحیدیه
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
350- 450میلیون تومان
فروختـه شـد
lo803
800متر باغ ویلای ارزان در اسفندآباد ملارد
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
BGH977
1000متر باغ و باغچه سنددار در مهرآذین
280تا 380 میلیون تومان(حدود قیمت)
kz218
1250متر باغ ویلا با سند ششدانگ در منطقه شفق کردزار
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BGH976
500 باغ و باغچه سند دار در ملارد
120تا 220 میلیون تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی