لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

BZF1872
فروش باغ و باغچه 1000متر زیبادشت
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
gh910
500متر باغ ویلا قیمت مناسب در ملارد
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
250- 350میلیون تومان
فروختـه شـد
BMH1481
فروش باغ و باغچه 1600متر در محمدشهر
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
mv1009
750متر باغ ویلا سنددار در ملارد
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
550- 650میلیون تومان
فروختـه شـد
BGH975
فروش باغ 800 متر در ملارد
200تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلای 1500متری در قلب شهریار
1.2تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BRZ1270
خرید و فروش باغ و باغچه 2000متر در رزکان
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
2400متر باغ ویلای لوکس با سند ششدانگ
2.1تا 2.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.1- 2.3میلیارد تومان
فروختـه شـد
BBO756
فروش باغ و باغچه 1400 متر در بکه
450تا 550 میلیون تومان(حدود قیمت)
1000متر باغ ویلا مناسب رستوران در شهریار
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.2- 1.4میلیارد تومان
فروختـه شـد
BMV1063
خرید و فروش باغ و باغچه 700متر در ملارد
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
1100متر باغ ویلا با تمام امکانات در باغدشت شهریار
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKZ274
فروش باغ و باغچه 1000متر در کردزار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
1023متر باغ ویلای فوق لوکس در شهرک ویلایی زیبادشت
2تا 2.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2- 2.2میلیارد تومان
فروختـه شـد
BKA157
فروش باغ و باغچه 2300 متر در شهریار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
1250متر باغ ویلا با سند ششدانگ در کردزار شهریار
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.2- 1.4میلیارد تومان
فروختـه شـد
BFE572
خرید باغ و باغچه در شهریار 4000 متر
900تا 990 میلیون تومان(حدود قیمت)
1800متر باغ ویلای فوق لوکس در شهرک زیبادشت
4.5تا 4.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
4.5- 4.7میلیارد تومان
فروختـه شـد
BFE571
1170 متر خرید و فروش باغ وباغچه در فردوسیه شهریار
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
2000متر باغ ویلا اصیل سند دار در ماهدشت
1.9تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی