لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

BMV1062
باغ و باغچه 1070 متر در ملارد
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
800 متر باغ ویلا مناسب برای سکونت دائم
1.8تا 2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BRZ1269
فروش باغ و باغچه 1000متر در رزکان
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
2500متر خرید باغ ویلا در شهریار
2.9تا 3.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMV1059
فروش باغ ویلا 3000متر ملارد
1.5تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
فروش 900متر باغ ویلا مناسب سفره خانه در شهریار
2.4تا 2.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
Bgh972
فروش باغ ویلا 710 متر در قشلاق
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا با استخر سرپوشیده 1200متر درمارلیک
2.5تا 3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKH671
2010 متر باغ ویلا در خوشنام
1.3تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا لوکس 1000متری در مارلیک
1.7تا 2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKH673
فروش باغ 2100 متر در خوشنام ملارد
1تا 1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
990متر قیمت باغ ویلا مناسب سکونت در کردزار شهریار
1.5تا 1.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.5- 1.7میلیارد تومان
فروختـه شـد
BKZ259
قیمت باغ 1200متر در کردزار
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
KZ248
باغ ویلا مناسب باغ رستوران در شهریار
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
BBO755
1000متر باغ و باغچه شهریار
280تا 380 میلیون تومان(حدود قیمت)
700متر باغ ویلای نقلی در کردزار
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
400- 500میلیون تومان
فروختـه شـد
BSH372
خرید و فروش باغ و باغچه 1500متر در شهریار
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
1000متر باغ ویلا با امنیت بالا در شهریار
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMV1058
خرید باغ و باغچه 512 متر ملارد
100تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)
KA134
2000متر باغ ویلا دو بر در منطقه کردامیر شهریار
1.6تا 1.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی