لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی

فروش باغ ویلا 780متری در کردزار شهریار
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
600- 700میلیون تومان
فروختـه شـد
ZF1503
باغ ویلا 1778متر در بافت شهری محمدشهر
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BTF1552
باغ و باغچه در والفجر شهریار
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
SF1318
خرید باغ ویلا در 2000متری صفادشت ملارد
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BSF1357
ارزانترین باغ و باغچه در صفادشت
100تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)
MD1605
باغ ویلای شهرکی 735 متری در ماهدشت
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
BLO856
900 متر باغ و باغچه 4دیواری در اسفند آباد
120تا 220 میلیون تومان(حدود قیمت)
KA130
باغ ویلا 1500متری در غرب استان تهران
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMD1954
810متر ارزانترین باغ و باغچه در محمدشهر
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
2874متر باغ ویلا در شهریار
5.5تا 5.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BSH361
1500مترقیمت باغ و باغچه در شهریار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
MD1604
باغ ویلا 625متر در ماهدشت کرج
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
BKH666
خرید و فروش باغ و باغچه در خوشنام ملارد
1.9تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
MD1602
باغ ویلا در ماهدشت کرج1000متری
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
200- 300میلیون تومان
فروختـه شـد
BRZ1266
خرید و فروش باغ ویلا در رزکان
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
MD1601
باغ ویلا در محمدشهر کرج5050متری
4.9تا 5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
4.9- 5میلیارد تومان
فروختـه شـد
BKZ271
قیمت باغ و باغچه 1500متر کردزار
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
ZF1502
805متر باغ ویلا در زیبادشت کرج
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKH665
خرید و فروش باغچه در خوشنام
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
ZF1501
باغ ویلا 2000متری در زیبادشت کرج
1.5تا 1.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BSH360
باغ و باغچه 4800متر سند دار در شهریار
2.3تا 2.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
SF1317
باغ ویلا در ملارد1050متری صفادشت
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
650- 750میلیون تومان
فروختـه شـد
BSH359
2400متر باغ و باغچه در شهریار
4تا 5.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
فروش 600متر باغ ویلا در کردزار شهریار
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
700- 800میلیون تومان
فروختـه شـد
BMD1953
خریدو فروش باغ و باغچه در محمدشهر
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
KZ224
2000متر باغ ویلا در کردزار شهریار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
750- 850میلیون تومان
فروختـه شـد
BKH664
باغ و باغچه سند دار در خوشنام 1000متر
150تا 160 میلیون تومان(حدود قیمت)
1000متر باغ ویلا در دینارآباد
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
700- 800میلیون تومان
فروختـه شـد
BBO752
720متر باغ و باغچه در بکه شهریار
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
2000متر باغ ویلا در کردزار شهریار
2.8تا 2.9 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.8- 2.9میلیارد تومان
فروختـه شـد

در حال بارگذاری 30 رکورد بعدی