لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

MD1607
خرید باغ ویلا 1100متری در محمدشهر
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
650- 750میلیون تومان
فروختـه شـد
BSH362
خرید و فروش باغ و باغچه 1000متر در شهریار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
MD1606
خرید باغ ویلا 500 متری ماهدشت
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
200- 300میلیون تومان
فروختـه شـد
BKZ273
500متر باغ و باغچه سند دار در ابراهیم آباد
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
KH1217
باغ ویلا 2400 متری در خوشنام ملارد
2.9تا 3.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKZ272
1200 متر باغ و باغچه در کردزار شهریار
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKA155
خرید و فروش باغ و باغچه 1000متر در کردامیر شهریار
100تا 150 میلیون تومان(حدود قیمت)
BTF1552
باغ و باغچه در والفجر شهریار
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
BSF1357
ارزانترین باغ و باغچه در صفادشت
100تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)
1000متر باغ ویلا تریبلکس در تیسفون شهریار
3تا 4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
3- 4میلیارد تومان
فروختـه شـد
BLO856
900 متر باغ و باغچه 4دیواری در اسفند آباد
120تا 220 میلیون تومان(حدود قیمت)
فروش باغ ویلا1035 متری در ملارد ویلا
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
750- 850میلیون تومان
فروختـه شـد
BMD1954
810متر ارزانترین باغ و باغچه در محمدشهر
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
فروش باغ ویلا 780متری در کردزار شهریار
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
600- 700میلیون تومان
فروختـه شـد
BSH361
1500مترقیمت باغ و باغچه در شهریار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
ZF1503
باغ ویلا 1778متر در بافت شهری محمدشهر
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKH666
خرید و فروش باغ و باغچه در خوشنام ملارد
1.9تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
SF1318
خرید باغ ویلا در 2000متری صفادشت ملارد
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BRZ1266
خرید و فروش باغ ویلا در رزکان
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
MD1605
باغ ویلای شهرکی 735 متری در ماهدشت
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی