لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

KZ248
باغ ویلا مناسب باغ رستوران در شهریار
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
700متر باغ ویلای نقلی در کردزار
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
400- 500میلیون تومان
فروختـه شـد
BLO859
قیمت باغ و باغچه 370متر در لم آباد
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
1000متر باغ ویلا با امنیت بالا در شهریار
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BLO858
خرید و فروش باغ و باغچه900متر ملارد
100تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)
KA134
2000متر باغ ویلا دو بر در منطقه کردامیر شهریار
1.6تا 1.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMV1057
باغ و باغچه سنددار در ملارد
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
2000متر باغ ویلا شهریار
1.6تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKA156
قیمت باغ ویلا در شهریار کردامیر
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا لوکس 800متر در ابراهیم آباد شهریار
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1- 1.1میلیارد تومان
فروختـه شـد
BVL1660
1000 متر باغ و باغچه سنددار در ویلادشت
330تا 430 میلیون تومان(حدود قیمت)
1000متر باغ ویلا مناسب سکونت دائم در قلب شهریار
2تا 2.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BSH371
1100متر باغ و باغچه در شهریار
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
خرید باغ ویلا شهرکی 1000متر در شهریار
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.4- 1.6میلیارد تومان
فروختـه شـد
BSH370
خرید و فروش باغ و باغچه 1000متر شهریار
450تا 550 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 800متر کردامیر
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
BSF1358
1000متر فروش باغ و باغچه در صفادشت
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
800متر باغ ویلا در مجموعه ویلایی کردامیر
1.3تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BFE570
2700متر باغ و باغچه در فردوسیه
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
BVL1659
فروش باغ و باغچه 1500متر در ملارد
180تا 280 میلیون تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی