لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

لیست مقایسه ها 0 کالا در لیست مقایسه
فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

BSF1359
زمین 1234 متر سند ششدانگ در صفادشت
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
kz216
1250متر باغ ویلا سنددار در کردزار
1.9تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BSH374
13000متر باغ و باغچه سنددار در شهریار
7.5تا 8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KH1219
1175متر باغ ویلا سند ششدانگ در خوشنام
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BSH376
3000 متر باغ و باغچه چهاردیواری شده در شهریار
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
SH301
1700متر باغ ویلا با پایانکار در شهریار
2تا 2.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BSH352
فروش 1000متر باغ و باغچه شهریار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
5600 متر باغ ویلای اصیل در خوشنام
6تا 8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKH677
920متر سندششدانگ در خوشنام
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
500- 600میلیون تومان
فروختـه شـد
kz217
1000 متر باغ ویلا در کردزار شهریار
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKH675
600 متر باغ و باغچه سنددار در خوشنام
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
820متر باغ ویلا نقلی در کردزار
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKH674
زمین2000متر سنددار در ملارد خوشنام
1تا 1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1- 1میلیارد تومان
فروختـه شـد
va412
4600 متر باغ ویلا در بکه شهریار
1.9تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMD1958
1250متر باغ و باغچه با محوطه سازی در ماهدشت
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
350- 450میلیون تومان
فروختـه شـد
RZ602
فروش 1800متر باغ ویلا در رزکان شهریار
1تا 1.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1- 1.2میلیارد تومان
فروختـه شـد
BMD1956
5000متر زمین در ماهدشت
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
700- 800میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلای 1260متری در دهکده ویلایی کردزار
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.4- 1.6میلیارد تومان
فروختـه شـد
3600متر باغ ویلا سند ششدانگ در خوشنام
2.4تا 2.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMD1955
2/5هکتار زمین در ماهدشت ملارد
2.3تا 2.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی