لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

2000متر باغ ویلا سنددار در کردزار
3.4تا 3.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
فروش 733متر باغ ویلای ارزان در کردزار
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
BVA458
فروش باغ و باغچه 8000متر در شهریار
1.9تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
6000متر اصیل ترین و زیباترین باغ ویلای محمدشهر
17تا 19 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BGH971
خرید و فروش باغ و باغچه480 متر ملارد
100تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)
lo825
باغ ویلا 1000متر سنددار لم آباد
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BVA454
خرید و فروش باغ و باغچه 4700متر وحیدیه
680تا 780 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلای 1200متری شیک در اسفندآباد ملارد
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
600- 700میلیون تومان
فروختـه شـد
BKH672
باغ و باغچه 1000متر در خوشنام
400تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
1250متر باغ ویلا درمنطقه سرسبز خوشنام
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
400- 500میلیون تومان
فروختـه شـد
BKH670
باغ و باغچه 500 متر خوشنام
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
1300متر باغ ویلای استخر دار در شهریار
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMV1056
500 متر باغ وباغچه چهاردیواری در ملارد
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
610متر باغ ویلای لوکس با پایانکار در شهریار
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BBO754
1000متر سنددار در بکه در شهریار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
560متر باغ ویلا مناسب سکونت دائم دردهکده ویلایی کردزار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
750- 850میلیون تومان
فروختـه شـد
BSH369
1200متر باغ و باغچه شهریار
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
1200متر باغ ویلا در کردزار شهریار
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
BSH368
4500متر باغ و باغچه سنددار در شهریار
1.5تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BSH367
فروش باغ و باغچه 650متر در شهریار
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی