لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

MV1008
500متر باغ ویلای ارزان در ملارد
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
sh303
1000متر باغ ویلا در بهترین خیابان شهریار
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
700- 800میلیون تومان
فروختـه شـد
BSH366
5200متر باغ و باغچه در منطقه سرسبز شهریار
2تا 2.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا فوق لوکس 900متر فردوسیه
2تا 2.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BSH365
1000 متر فروش باغ ویلا در شهریار
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
خرید باغ ویلای لوکس 1800متر در ویلادشت
1.3تا 1.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.3- 1.5میلیارد تومان
فروختـه شـد
BSH364
1000متر باغ و باغچه شهریار
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
KA109
فروش باغ ویلا 750متر در کردامیر شهریار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
BSH363
910 متر باغ و باغچه در شهریار
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
فروش باغ ویلای لوکس 700متری در خوشنام
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
850- 950میلیون تومان
فروختـه شـد
BMV1055
5000متر باغ و باغچه ملارد
2تا 3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
KZ229
فروش باغ ویلا 960متری در کردزار
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
BMV1052
1100متر باغ و باغچه در ملارد
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلای 1000متر لوکس داخل مجموعه ویلایی در خوشنام
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1- 1.1میلیارد تومان
فروختـه شـد
BMV1051
1500 متر باغ ویلا در ملارد
100تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)
VA412
باغ ویلا 500متری در شهریار
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
400- 500میلیون تومان
فروختـه شـد
ZF1507
باغ ویلا 2500متری در زیبادشت مرکزی
3.5تا 3.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BVL1657
1500متر زمین خالی سنددار در ویلادشت
100تا 150 میلیون تومان(حدود قیمت)
MH1430
باغ ویلا 5000متری در محمدشهر کرج
7.4تا 7.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BVL1658
1500متر باغ و باغچه در ویلادشت
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی