لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

1142متر باغ ویلا در بکه شهریار
1.1تا 1.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
فروش700متر باغ ویلا در شهریار
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
600- 700میلیون تومان
فروختـه شـد
BKZ270
خریدوفروش باغ و باغچه 1250متری در کردزار
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
فروش 1500متر باغ ویلا در ویلادشت ملارد
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKZ269
خریدفروش باغ و باغچه 400متر کردزار
150تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 660متری در لم آباد ملارد
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
550- 650میلیون تومان
فروختـه شـد
فروش باغ ویلا 1070متری در خوشنام ملارد
2.4تا 2.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKA151
باغ و باغچه 2500متر کردامیر
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
850 متر باغ ویلا در لم آباد ملارد
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BGH968
فروش باغ و باغچه 4350متری در ملارد
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 1500متر در ویلادشت ملارد
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
850- 950میلیون تومان
فروختـه شـد
BSH356
فروش باغ و باغچه 1200متری در شهریار
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 3000متر در محمدشهر کرج
2تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BSF1356
خرید باغ و باغچه 5000مترصفادشت
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
740متر باغ ویلا در محمدشهر کرج
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
BZF1870
باغ و باغچه 933 متر زیبادشت کرج
1.1تا 1.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1500متر باغ ویلا در ویلادشت ملارد
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
500- 600میلیون تومان
فروختـه شـد
BZF1869
خرید باغچه 3400متر در زیبادشت
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
VA409
900متر باغ ویلا در وحیدیه
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BZF1868
باغ و باغچه 400متری در زیبادشت
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی