لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

لیست مقایسه ها 0 کالا در لیست مقایسه
فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

BKA159
فروش باغ ویلا 500 متر در کردامیر شهریار
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
200- 300میلیون تومان
فروختـه شـد
VL1104
باغ ویلا سنددار 1500 متر در ویلادشت
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
BSH377
خرید و فروش باغ و باغچه 3250 متر در شهریار
900تا 999 میلیون تومان(حدود قیمت)
900- 999میلیون تومان
فروختـه شـد
vl1101
فروش باغ ویلا 1800متر در ویلادشت
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
BSH378
فروش باغچه2465متر سنددار در شهریار
1.6تا 1.9 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.6- 1.9میلیارد تومان
فروختـه شـد
SH305
1800 متر باغ ویلا درشهریار
4.9تا 5.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKA166
فروش باغ و باغچه 1000متری در شهریار
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
200- 300میلیون تومان
فروختـه شـد
باغ ویلا 600 متر در ویلادشت
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BVA466
خرید باغ و باغچه 6150 متر سنددار در وحیدیه
1.7تا 1.9 میلیارد تومان(حدود قیمت)
فروش باغ ویلا 1250متری در ملارد
2.1تا 2.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1050متر باغ ویلا با پایانکار در شهریار
1.4تا 1.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKA169
خرید و فروش باغ و باغچه 1000متر در شهریار
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
BSH375
باغ و باغچه 1700 متر در شهریار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
gh911
850 متر فروش باغ ویلا قشلاق ملارد
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
BFE574
خرید باغ و باغچه 400متری در شهریار
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
150- 250میلیون تومان
فروختـه شـد
ka114
1000متر باغ ویلا در شهریار
800تا 900 میلیون تومان(حدود قیمت)
BMV1065
باغ و باغچه 625 متر ملارد
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
720متر باغ ویلا خوشنام
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
750- 850میلیون تومان
فروختـه شـد
BGH974
خرید باغچه 5000متر در ملارد
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1- 1.1میلیارد تومان
فروختـه شـد
kh1206
باغ ویلا 1000متر خوشنام
1تا 1.2 میلیارد تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی