لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

فروش باغ ویلا 780متری در کردزار شهریار
600تا 700 میلیون تومان(حدود قیمت)
600- 700میلیون تومان
فروختـه شـد
ZF1503
باغ ویلا 1778متر در بافت شهری محمدشهر
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BTF1552
باغ و باغچه در والفجر شهریار
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
SF1318
خرید باغ ویلا در 2000متری صفادشت ملارد
1تا 1.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BSF1357
ارزانترین باغ و باغچه در صفادشت
100تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)
MD1605
باغ ویلای شهرکی 735 متری در ماهدشت
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
BLO856
900 متر باغ و باغچه 4دیواری در اسفند آباد
120تا 220 میلیون تومان(حدود قیمت)
KA130
باغ ویلا 1500متری در غرب استان تهران
1.2تا 1.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMD1954
810متر ارزانترین باغ و باغچه در محمدشهر
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
2874متر باغ ویلا در شهریار
5.5تا 5.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BSH361
1500مترقیمت باغ و باغچه در شهریار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
MD1604
باغ ویلا 625متر در ماهدشت کرج
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
BKH666
خرید و فروش باغ و باغچه در خوشنام ملارد
1.9تا 2.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
MD1602
باغ ویلا در ماهدشت کرج1000متری
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
200- 300میلیون تومان
فروختـه شـد
BRZ1266
خرید و فروش باغ ویلا در رزکان
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
MD1601
باغ ویلا در محمدشهر کرج5050متری
4.9تا 5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
4.9- 5میلیارد تومان
فروختـه شـد
BKZ271
قیمت باغ و باغچه 1500متر کردزار
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
ZF1502
805متر باغ ویلا در زیبادشت کرج
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKH665
خرید و فروش باغچه در خوشنام
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
BSH360
باغ و باغچه 4800متر سند دار در شهریار
2.3تا 2.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی