لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

لیست مقایسه ها 0 کالا در لیست مقایسه
فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

BBO753
باغ 3هکتاری در بکه شهریار
3.2تا 3.4 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1000متر باغ ویلای ارزان در وحیدیه شهریار
450تا 550 میلیون تومان(حدود قیمت)
فروش باغ ویلا 2000متر در باغدشت
1.6تا 1.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.6- 1.7میلیارد تومان
فروختـه شـد
BKA162
باغ و باغچه در شهریار
500تا 600 میلیون تومان(حدود قیمت)
500- 600میلیون تومان
فروختـه شـد
فروش باغ ویلا 2070 متر شهریار
3.9تا 4.1 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKH676
باغ و باغچه 750 متر در خوشنام
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
ZF1510
1000متر باغ ویلا در زیبادشت
850تا 950 میلیون تومان(حدود قیمت)
BFE577
ارزانترین باغ و باغچه 750متر در شهریار
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
300- 400میلیون تومان
فروختـه شـد
VA417
فروش باغ تالار 2523 متر در شهریار
1.6تا 1.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BSH373
فروش باغچه 1250 متر در شهریار
1.6تا 1.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.6- 1.7میلیارد تومان
فروختـه شـد
VA416
خرید و فروش باغ ویلا 1500متر در وحیدیه
1.1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
1.1- 1.3میلیارد تومان
فروختـه شـد
BVA460
فروش باغ و باغچه 1000متر بکه
300تا 400 میلیون تومان(حدود قیمت)
باغ ویلا 1000متر در خوشنام
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKZ275
خرید باغچه 950 متر در شهریار
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
خرید و فروش باغ ویلا 1050متر باغدشت
1تا 1.3 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BKA158
فروش باغ ویلا در شهریار1000متری
420تا 520 میلیون تومان(حدود قیمت)
640متر باغ ویلا مناسب سکونت دائم در شهریار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
750- 850میلیون تومان
فروختـه شـد
BZF1872
فروش باغ و باغچه 1000متر زیبادشت
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)
350- 450میلیون تومان
فروختـه شـد
1250متر باغ ویلای فوق لوکس در شهریار
3.4تا 3.6 میلیارد تومان(حدود قیمت)
BMH1481
فروش باغ و باغچه 1600متر در محمدشهر
350تا 450 میلیون تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی