لطفا نام خود را وارد کنید

لیست املاک

فیلتر

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

ZF1501
باغ ویلا 2000متری در زیبادشت کرج
1.5تا 1.7 میلیارد تومان(حدود قیمت)
SF1317
باغ ویلا در ملارد1050متری صفادشت
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
650- 750میلیون تومان
فروختـه شـد
BSH359
2400متر باغ و باغچه در شهریار
4تا 5.5 میلیارد تومان(حدود قیمت)
فروش 600متر باغ ویلا در کردزار شهریار
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
700- 800میلیون تومان
فروختـه شـد
BMD1953
خریدو فروش باغ و باغچه در محمدشهر
250تا 350 میلیون تومان(حدود قیمت)
KZ224
2000متر باغ ویلا در کردزار شهریار
750تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
750- 850میلیون تومان
فروختـه شـد
BKH664
باغ و باغچه سند دار در خوشنام 1000متر
150تا 160 میلیون تومان(حدود قیمت)
1000متر باغ ویلا در دینارآباد
700تا 800 میلیون تومان(حدود قیمت)
700- 800میلیون تومان
فروختـه شـد
BBO752
720متر باغ و باغچه در بکه شهریار
150تا 250 میلیون تومان(حدود قیمت)
2000متر باغ ویلا در کردزار شهریار
2.8تا 2.9 میلیارد تومان(حدود قیمت)
2.8- 2.9میلیارد تومان
فروختـه شـد
BLO855
خرید وفروش باغ و باغچه در اسفندآباد
150تا 200 میلیون تومان(حدود قیمت)
MD1603
باغ ویلا 500متری در ماهدشت کرج
200تا 300 میلیون تومان(حدود قیمت)
200- 300میلیون تومان
فروختـه شـد
BZF1871
باغ و باغچه سند دار 4320متر زیبادشت
3.6تا 3.8 میلیارد تومان(حدود قیمت)
575متر باغ ویلا در کهنز شهریار
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
400- 500میلیون تومان
فروختـه شـد
BKH663
فروش باغ و باغچه 1175متر خوشنام
400تا 500 میلیون تومان(حدود قیمت)
LO822
فروش 650متر باغ ویلا در اسفندآباد ملارد
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
BFE569
2400متر باغ وباغچه در فردوسیه
650تا 750 میلیون تومان(حدود قیمت)
LO821
فروش 1300متر باغ ویلا در اسفند آباد ملارد
700تا 850 میلیون تومان(حدود قیمت)
BKA154
2000خرید وفروش باغ وباغچه درکردامیر
550تا 650 میلیون تومان(حدود قیمت)
BSH358
باغ و باغچه ای باغ3000متر در شهریار
1.7تا 1.9 میلیارد تومان(حدود قیمت)

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی